Maart 2015: Try-out

afb8Try-out’ is het nieuwe dagbestedingsproject van Alba in Brussel. Dit project ging in januari van start onder leiding van Thalyssa. Een stuurgroep van enkele Brusselse voorzieningen geeft mee vorm aan het project.

Thalyssa aan het woord:

Tot nog toe hebben we zes dagbestedingsdagen doorlopen en vier jongeren begeleid. Hieronder kan je het dagboek lezen van die eerste dagen. We beginnen de dag met een ochtendbijeenkomst, daar kijken we wie wat zal doen die dag. We eindigen met een avondbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst overlopen we de dag waarbij we opschrijven wat we gedaan hebben.

Dag 1 (24/02): 2 jongeren
We zijn begonnen met het verkennen van de locatie (3 hangars op de Havenlaan onder beheer van vzw Toestand). Daarna maakten we samen een kennismakingsspel. Zo leerden we elkaar al wat kennen. We kunnen het spel nu met alle nieuwkomers spelen. Verder hebben we in elke hangar rondgekeken en uitgezocht wat we konden doen. De eerste hangar bestaat uit een lunapark, fotostudio, keuken en muziekstudio in de maak. De tweede hangar is een soort van houtatelier. De derde hangar noemen we de sporthangar. Er is een boksring en skategelegenheid. We hebben gebokst en houten bordjes gemaakt voor onze eerste dag ‘Try-out’.

Dag 2 (26/02): 2 jongeren
We spreken met een stagiaire van vzw Toestand af om een plantenbak te maken voor het moestuinproject waar zij aan werken. Eerst halen we houten paletten. Deze worden helemaal uit elkaar geklopt, geschroefd en getrokken. Eén van de gasten loopt hierbij recht op een spijker. Gelukkig was er geen al te grote schade. Daarna wordt de zaag er bijgehaald. Onze tijd was jammer genoeg te kort om de plantenbak helemaal af te werken.

Dag 3 (3/03): 3 jongeren
Vandaag verwelkomen we twee nieuwe jongeren. Eén jongere van vorige week heeft een werkplek gevonden en kwam afscheid nemen. We beslisten dat we gingen koken want niet iedereen had eten bij. We bekeken samen welke ingrediënten we nodig hadden, berekenden de prijs en twee jongeren gingen op stap naar de winkel. Ze kwamen op tijd terug en begonnen met het klaarmaken van spaghetti. Na het samen eten was er de afwas.
In de namiddag wilden de jongens gaan voetballen in de sporthangar. Na een uurtje vroeg het meisje van de groep om met hout te werken. Hiervoor moesten we in de andere hangar zijn. Toen we hiernaar toe gingen, gebeurde er in de sporthangar het eerste incident. Verschillende vrijwilligers en werknemers van de vzw Toestand kwamen me melden dat er een brandblusser was leeggespoten in de sporthangaar. Toen ik daar aankwam, stonden er een aantal mensen rondom de jongeren. Er ontstond een discussie. We hebben besloten deze discussie stop te zetten, de jongeren ergens anders heen te brengen en met hen een oplossing te zoeken. Eén jongere, die zich verantwoordelijk voelde voor wat er gebeurd was, stelde voor om de schade te komen opruimen. Dit heeft hij dan ook gedaan.

afb9Naar aanleiding van dit incident werden we geconfronteerd met het feit dat er nog andere organisaties de hangars benutten, waardoor we vanzelfsprekend rekening moeten houden met deze partners. Enkele mensen van deze organisaties zijn in eerste instantie tussengekomen in het incident. De jongeren vertelden een ander verhaal Try-out dan hetgeen zij geloofden. Hierdoor ontstond een verhitte discussie. Nu is het net dat wat onze jongeren, in de visie van ‘Try-out’, niet nodig hebben. Mijn idee over incidenten is om er over te kunnen praten met de jongeren, samen oplossingen te zoeken, maar er niet meteen hard tegen in te gaan. Dit maken ze op school vaak mee. Dit is dan ook één van de redenen dat ze even tot rust komen bij ons.

Na het incident werd er ook gevraagd steeds de groep samen te houden om de controle te bewaren. Dit maakt het moeilijker om de jongeren te laten kiezen en op maat van de jongere te werken. Het zou dan nuttig kunnen zijn om een stagiaire, vrijwilliger of tweede werknemer in te schakelen. We onderzoeken elke piste. Daarnaast kreeg ik te maken met het feit dat wanneer er iets kapot is in een hangar, er gebeld wordt naar mij om te melden dat ze vermoeden dat het onze jongeren waren.

Ondertussen hebben we nog eens samengezeten met vzw Toestand om onze visie verder toe te lichten en nog wat duidelijkere afspraken te maken. We zullen, eventueel met behulp van de jongeren, ons ook voorstellen aan alle partner organisaties van vzw Toestand. Op die manier zal iedereen onze visie en uitgangspunten misschien meer kunnen begrijpen en eventueel mee nastreven. Dit laatste is dan weer een voordeel van onze locatie, waar we met meerdere organisaties samenleven.

Dag 4 (12/03): 2 jongeren
Mooi weer vandaag. We hebben buiten gezeten. Ikzelf heb met hout gewerkt. Ik maakte een cadeau voor de verjaardag van mijn vader. De jongeren konden mij helpen wanneer ze daar zin in hadden. De jongeren hebben ondertussen ook gevoetbald en een constructie gemaakt om de muziekboxen buiten te laten werken.

Dag 5 (17/03): 2 jongeren
We hebben een langere ochtendbijeenkomst gehouden. Er werd gesproken over het invoeren van rollen. Iedereen kan vanaf nu aan het begin van de dag een verantwoordelijkheid krijgen. Aan het einde van de dag wordt gekeken of de verantwoordelijkheid al dan niet uitgevoerd is. Ook wordt er naar het verhaal geluisterd van de jongere, wiens rol niet vervuld zou zijn. We wilden koken. De jongeren gingen naar de winkel, maar kwamen een uur te laat terug aan. Ze hadden wel vijf keer gebeld om te verwittigen waar ze waren en waarom ze later zouden zijn. Ze haalden zelf aan dat ze volgende keer eerst de bus uren zouden opzoeken en een ‘uurregelaar’ zouden willen aanstellen om de tijd in het oog te houden. We maakten samen tiramisu en pizza. Ook vandaag was het warm en zijn we buiten gaan zitten. We gooiden wat met frisbees, luisterden naar muziek,…

Dag 6 (19/03): 3 jongeren
We begonnen de dag in het houtatelier. We maakten grote borden met ‘Try-out’ op om aan de muur te hangen. We zouden een hoekje krijgen in de eerste hangar, waar we dingen van onszelf kunnen ophangen en neerzetten. We maakten ook een vogelkastje, waar de jongeren met verf hun creativiteit lieten spreken. Als afsluiter hielden we een fotoshoot in de fotostudio.

Elke dag komen er nieuwe ideeën maar ook vragen naar boven. ‘Try-out’ is een project van elke dag opnieuw beginnen, proberen en in vraag stellen. Het is de bedoeling uit te proberen en te evalueren. Hieruit zal het project groeien en vorm krijgen. Hop naar een volgende dag vol nieuwe ervaringen…