Positief Project

 • Wat?

  Het positief project biedt jongeren de kans om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor het jeugddelict waarbij ze betrokken waren. We brengen samen de gevolgen in kaart en gaan na hoe strafbare feiten in de toekomst vermeden kunnen worden. Aan de hand van zijn of haar inzichten en krachten engageert de jongere zich tot concrete acties die de gevolgen voor zichzelf en de gezinscontext, het slachtoffer en de maatschappij herstellen. Dit traject is dus een unieke kans om fouten uit het verleden goed te maken en sterker de toekomst tegemoet te gaan.

  Principes

  • Vrijwillig
  • Herstelgericht
  • Recidive vermijdend
  • Betrekken van ouders/netwerk

  Bekijk het filmpje met een getuigenis van een jongere over zijn positief project.

  Je kan ook dit artikel lezen dat coördinator Stefaan Viaene schreef over het positief project.

 • Voor wie?

  • Voorstel van het jeugdparket of de jeugdrechter naar aanleiding van een jeugddelict
  • Jongeren van 12 jaar tot 18 jaar (op het moment van het delict)
 • Hoe

  In onze begeleiding gaan we aan de slag met de jongere en zijn (gezins-)context om inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van het jeugddelict. Aan de hand daarvan stellen we samen een plan met acties op die de gevolgen van de daden herstellen en handvaten geven om in de toekomst uit de problemen te blijven. Ook tijdens de uitvoering van het plan bieden we ondersteuning.

  We zetten daarbij in op:

  • Inzicht in de gevolgen voor alle betrokkenen (jongere, netwerk, slachtoffer, maatschappij)
  • De specifieke sterktes en noden van de jongere
  • Het betrekken van de ouders en versterken van het netwerk
  • Ondersteuning bij de opmaak en uitvoering van het plan, alsook bij de gerechtelijke procedure 

  Inhoud plan

  Het plan bestaat uit alle acties waarmee de jongere de gevolgen van zijn of haar daden terug goed wil maken. Er zijn heel wat mogelijkheden:

  • Vertrouwen terugwinnen
  • Excuses aanbieden
  • Slechte gewoontes afleren
  • Vrijwilligerswerk
  • Positieve vrijetijdsbesteding
  • Aan je toekomst werken

  Samen zoeken we uit welke thema’s belangrijk zijn en welke herstelacties nodig.

 • Verloop

  • Opstellen van het plan: 1 à 2 maand (doorgaans 3 à 4 samenkomsten)
  • Uitvoering van het herstelplan: gedurende 6 maanden (na de goedkeuring van het plan). Na 3 maanden houden we een tussentijdse evaluatie, na 6 maanden een eindrapportering.
 • Gevolg

  Bij de goedkeuring van het positief project:

  • Vervalt op parketniveau de strafvordering na volledige uitvoering van het plan: de jeugdrechter kan voor dit feit geen maatregel of sanctie meer opleggen.
  • Zal op jeugdrechtbankniveau de jeugdrechter de uitvoering mee in overweging nemen bij een verdere beslissing
 • Contact

  Voor meer info over het positief project en voor aanmelding kan je terecht op het nummer 0492/14 12 66 of via e-mail aan positiefproject@alba.be

Powered by