Bemiddelingsburo

Het Bemiddelingsburo wil door middel van slachtoffer-daderbemiddeling, Hergo en andere methodieken een bijdrage leveren aan herstelgericht omgaan met conflicten. Hierdoor krijgen de betrokkenen de kans om gehoord te worden. Partijen kunnen zelf, via rechtstreekse of onrechtstreekse communicatie, tot een zo volledig mogelijk herstel van de gevolgen van het conflict komen.

We willen een systematisch en kwaliteitsvol aanbod van slachtoffer-daderbemiddeling en Hergo nastreven binnen de gerechtelijke arrondissementen van Leuven en Brussel, voor minderjarige verdachten/daders en hun slachtoffers.

Herstelbemiddeling

Het jeugdparket stelt bemiddeling voor in een dossier waar een minderjarige verdacht wordt van een jeugddelict.
Minderjarige en slachtoffer krijgen de kans om samen een oplossing te zoeken.

Herstelgericht groepsoverleg of Hergo

Een Hergo  komt er op voorstel van de jeugdrechter – meestal voor ernstige strafbare feiten of recidive (een jongere pleegt gedurende een langere tijd meerdere keren dezelfde of gelijkaardige feiten).

Vereffeningsfonds

In een aantal situaties moet de minderjarige schade betalen aan het slachtoffer. Misschien komt zijn verzekering (gezinspolis) tussen, of betalen de ouders de schade. Of de jongere gebruikt zijn zak- of spaargeld. Soms is er een andere oplossing nodig, Dan kan de minderjarige beroep doen op het Vereffeningsfonds.

Visie

Niet alleen politie, jeugdparket en jeugdrechtbank spelen een rol, ook het slachtoffer en de verdachte hebben hun plaats.

Vrijwilligerswerking

Het Bemiddelingsburo kiest er bewust voor om niet alleen met bemiddelaars in dienstverband te werken, maar ook met vrijwilligers. Daar zijn verschillende redenen voor.

Voor slachtoffers

Slachtoffers van misdrijven hebben verscheidene noden en verwachtingen zoals het verkrijgen van informatie en de erkenning van hun slachtofferschap. Erkenning ontstaat wanneer een slachtoffer zich gehoord voelt dus willen we met dit project inzetten op dialoog.

Nuttige links

Enkele nuttige links i.v.m. bemiddeling voor minderjarigen.

Powered by