Open aanbod

Bemiddelen, een modewoord?

Haast iedereen lijkt vandaag de dag te moeten kunnen “bemiddelen” in hun job. Maar wat is bemiddelen juist en hoe doe je dat? Kan je bemiddelaar zijn als je tegelijk een andere rol hebt (opvoeder, teamleider, contextbegeleider, …) of als je zelf ook professioneel betrokken partij bent?

In deze vierdaagse leer je bemiddelen: wat is bemiddelen wel en wat is het niet, hoe werkt de gesprekstechniek, wat zijn de werkingsprincipes. Daarnaast gaan we in op de vraag wanneer je vanuit je eigen functie de “pet” van bemiddelaar kan opzetten en hoe je dat doet. We onderzoeken ook hoe je de visie en technieken van bemiddeling kan inzetten in een andere (hulpverlenende) functie.

Deze cursus richt zich op mensen die al ervaring hebben met (hulpverlenende) gesprekken, die meer zicht willen krijgen op bemiddeling, en die de houding en gesprekstechnieken onder de knie willen krijgen.

WERKWIJZE
Tijdens de eerste twee dagen van deze vierdaagse opleiding geven we enkele theoretische kaders mee rond conflict en doen we de methodiek van bemiddeling uit de doeken. Zoals steeds bij Alba, ligt de nadruk op een afwisselend programma met veel praktijkoefeningen in kleine groepjes. Niet stilzitten dus, maar zelf aan de slag.

De derde en vierde dag maken we de vertaalslag naar de eigen praktijk van de cursisten. De focus ligt op het inzetten van bemiddelingstechnieken en principes in de eigen praktijk als hulpverlener, teamleider, ….

Na deze vier dagen heb je een grondig beeld van wat bemiddeling betekent en heb je de belangrijkste gesprekstechnieken en werkingsprincipes onder de knie.

Ken je echter ook het gevoel dat een geslaagde cursus soms toch niet helemaal blijft plakken nadien? Dat je achteraf dingen uitprobeert maar vragen hebt, of dat het wat verwatert? Daarom organiseren we een vijfde dag, enkele weken na afloop van de cursus. Op deze dag kunnen de deelnemers hun ervaringen, hindernissen op de weg, vragen … voorleggen en gaan we hiermee aan de slag. Het wordt een praktische dag met intervisiebespreking en gericht inoefenen van concrete moeilijke situaties.

De vijfde dag is enkel toegankelijk voor wie de vierdaagse gevolgd heeft.

PRAKTISCH
reeks 1 : 15/4 – 22/4 – 29/4 – 06/05/2024
reeks 2 : 04/10 – 8/10 – 15/10 – 25/10/2024

620 euro (incl btw)
locatie:  Alba vzw, Brusselsesteenweg 78, 3020 Herent, in zaal de Schuur
Lesgever: Bart Franck en Miriam Beck (slachtoffer-dader-bemiddelaar, erkend bemiddelaar in familiezaken, trainer methodiek bemiddeling)

Inschrijven kan via een mailtje aan opleidingen@alba.be. Gelieve je naam, organisatie en functie te vermelden, alsook het ondernemingsnummer van de organisatie en de facturatiegegevens. Een inschrijvingsbevestiging en de gegevens voor de overschrijving ontvang je vervolgens per mail.

We leven vandaag in  een complexe samenleving met sociale media, mondige jongeren/anderen, gigantisch veel keuzemogelijkheden, geen eenduidige richting meer… Het maakt ons individuele leven zeker interessant. Voor mensen in een leiderschapspositie of opvoedende rol wordt het wel heel complex. Denk maar aan de vader die alle regels thuis tot in de puntjes dient te beargumenteren of de leerkracht die de controle in zijn klas dreigt te verliezen… Soms leidt dat tot een gevoel van onmacht …

Deze opleiding richt zich op het bewust reflecteren over jouw autoriteitspositie in relatie met betrekking tot de andere. Hoe kan ik mijn positie bewust inzetten zodat ik ook invloed heb? Hoe kan ik op een geweldloze manier omgaan met weerstand, problematisch of destructief gedrag? Hoe kan ik opnieuw verder met die ene cliënt, collega, klant, patiënt… na een voorgaand incident? Hoe kan ik me bewust worden over mijn positie als begeleider, leidinggevende, hulpverlener, leerkracht of manager? Welke invloed heb ik op de andere?
We verkennen doorheen deze opleiding “Nieuwe Autoriteit” waarbij de volgende basispijlers zullen fungeren als kompas:

 • Zelfcontrole: Wat zijn mijn triggers? Hoe bewaar ik mijn rust? Hoe communiceer ik geweldloos?
 • Transparantie: Wat is de kracht van kwetsbaarheid? Hoe kan ik duidelijk en transparant zijn?
 • Aanwezigheid: Hoe ben ik als autoriteit aanwezig in de relatie met de andere? Waar focus ik me op?
 • Netwerk: Wat vind ik helpend? Wie kan me helpen? Hoe kan ik deze effectieve hulp vragen?
 • Relatie: Hoe bouw ik een positieve relatie op? Hoe onderhoud ik deze?
 • Verzet: Hoe ga ik op een geweldloze manier in verzet? Hoe doe ik aan de-escalatie?
 • Herstel: Ik ben maar een mens… Hoe kom ik tot herstel?

Doorheen deze 3 daagse opleiding dompelen we jullie onder in het kader van “Nieuwe Autoriteit” en gaan we samen op zoek naar een concrete implementatie in jullie praktijk. We opteren hierbij voor een ervaringsgerichte insteek om zo het geleerde echt te ervaren en voelen. Op die manier streven we naar een sterke overdracht naar de praktijk.

Gedurende het ganse traject wordt er per thema ook ruim aandacht besteedt aan de vraag: Hoe doe ik dat in mijn praktijk?

Verwacht je aan een mix van doen en denken:

 • Theorie gekoppeld aan de praktijk
 • Voelen door ervaringsgerichte oefeningen
 • Kritische (zelf)reflectie vergroot inzichten
 • Concrete casussen ondersteunen de koppeling naar je praktijk

We richten ons op elke professional of vrijwilliger die tijdens het uitvoeren van zijn job te maken krijgt met weerstand en conflict of meer inzicht wil verkrijgen in de dynamieken van autoriteit, communicatie, agressie en stress.

Praktisch?

reeks 1 : 7, 14, 21/09/2024
reeks 2 : 8, 15, 22/11/2024
steeds van 9u – 16u30.

kostprijs? 465 € (incl btw)

Interesse?

Inschrijven kan via een mailtje aan opleidingen@alba.be. Gelieve je naam, organisatie, functie en gegevens voor facturatie te vermelden. Een inschrijvingsbevestiging en de gegevens voor de overschrijving ontvang je vervolgens per mail.

Tijdens begeleidingen met jongeren of gezinnen gaan we vooral in gesprek met hen. Naast praten  kan het waardevol zijn om met het gezin of de jongere in actie te gaan. Tijdens actie doe je ervaringen op, je voelt wat er gebeurt. Terwijl praten vooral vanuit het hoofd en denken gebeurt.
Iedereen kan nieuwe of herkenbare ervaringen en inzichten opdoen waarmee jij  en je cliënt verder aan de slag kan. Soms geeft het  een doorbraak in een vastgelopen begeleiding. We ontdekken samen hoe we aandacht aan herstel van verbinding kunnen geven en hoe we nieuwe positieve energie kunnen aanwakkeren.

Wil jij als jeugdhulpbegeleider meer ervaringsgericht aan de slag met gezinnen en jongeren, maar weet je niet goed wat je kan doen of hoe je dit inzet,… dan kan deze opleiding je een houvast en inspiratie geven.

Tijdens deze opleiding ga je zelf in de actie op onze actieplek in Biez. Je maakt kennis met  zeer diverse activiteiten van ontspannend, rustig tot iets meer uitdagend en actief. Alle activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk. We hebben aandacht voor laagdrempelige, korte acties die je thuis bij gezinnen kan doen.  De acties zijn gericht op alle leeftijden.
Na elke activiteit maken we ruimte voor reflectie om zo de ervaringen te versterken. We hebben daarbij aandacht voor diverse reflectiemethodieken. Dit geheel wordt aangevuld met enkele theoretische modellen en kaders ter ondersteuning. Uiteraard is er voortdurend  aandacht en ruimte voor uitwisseling en interactie om de inhoud maximaal te koppelen aan de eigen praktijk.

De opleiding wordt gegeven door begeleiders van Alba die dagelijks ervaringsgericht werken met gezinnen.

Praktisch?

27/09/2024
9u30 tot 16u
Kostprijs 155€ (incl btw)

Rue du Grand Sart 42, Biez

Een 2-daagse Masterclass voor ervaren begeleiders in de Jeugdhulp

Je kan er niet om heen: de druk op mensen die werken in de zorg is hoog. Tegelijk is de passie, de inzet, het volhouden,… , het hart voor het werk groot.

Daar zit een enorme kracht! Hoe houd je contact met die kracht in een context die veel van je vraagt? Hoe vind je stabiliteit in een omgeving die destabiliserend werkt?

Op die vragen formuleren we een antwoord in deze tweedaagse masterclass.

We gaan terug naar de kern: jij als hulpverlener. Grote theoretisch, pedagogische modellen laten we even achterwege. We versterken jouw basis van waaruit je die modellen kan gaan hanteren. Je vindt jouw fundamenten, jouw grond om op te staan, jouw stevigheid. Dingen waarop je steeds zal kunnen terugvallen.

Tijdens deze masterclass:

 • Werk je aan de verbinding met jongeren, je team, je organisatie vanuit de verbinding met jezelf
 • maak je opnieuw contact met jezelf/je lichaam
 • heb je van daaruit tools om meer in je kracht te komen en te blijven

Werkwijze

Verwacht je aan twee verdiepende, ervaringsgerichte dagen waarin je uitgenodigd wordt om je lichaamsbewustzijn, je emotioneel bewustzijn en je zelfbewustzijn te vergroten. Bereidheid tot zelfreflectie is een voorwaarde tot deelname. We houden de groep beperkt (max. 16 deelnemers) om de veiligheid zo groot mogelijk te maken.

We laten ons leiden door het lichaamsgericht werken (geïnspireerd op kaders als Rots & Water, ademhaling,…) en de emotietheorie. We dompelen je al doende onder in deze inspirerende stromingen. Je krijgt met andere woorden de wijsheid mee doorheen de actie omdat doorvoelde kennis meer impact heeft.

Voor wie?

Deze masterclass richt zich op ervaren hulpverleners uit de jeugdhulp. Werk je al enkele jaren in een leefgroep? Ben je thuis in contextbegeleiding? Ga je vaak de baan op voor pleegzorgbegeleidingen? Dan is deze tweedaagse iets voor jou.

Praktisch?

Data: 29 en 30 april 2024

Locatie: Brusselsesteenweg 78  3020 Herent

Kostprijs: 310€ (incl btw)

Powered by