Try-Out Brussel

DSC_0015Wat? 

Try-Out Brussel is een alternatief dagbestedingsaanbod van Alba. We bieden jongeren uit de Brusselse context een stedelijke actieplek waar ze positieve ervaringen kunnen opdoen. Try-Out vormt een plaats om op adem te komen en op eigen tempo deel te nemen aan activiteiten. Zo zoeken we, samen met de jongere en  hulpverlenings- of onderwijspartners, opnieuw aansluiting bij reguliere dagbesteding.

Er is tijdens de actie tijd en ruimte om tot rust te komen of een gesprek over verscheidene thema’s te voeren, maar dat is niet verplicht. Try-Out haalt jongeren even uit de omgeving van veel regels en verplichtingen, wat voor hen tijdelijk niet meer haalbaar is. We werken met één enkele regel om samen een aangename plek te creëren, namelijk respect. In deze context gaan we voor alles (uit)proberen, maar niets verplichten. Just Try-Out!

Activiteiten:

  • Koken
  • Sport en spel
  • Fotografie
  • Fietsatelier
  • Houtatelier
  • Media
  • Skatepark
  • Moestuin
  • Ontwerpen en drukken van eigen T-shirt

Try-Out Brussel is open op maandag, dinsdag en donderdag van 9h tot 15h.

Voor wie? 

Try-Out Brussel is er voor  jongeren tussen 12 en 18 jaar die nood hebben aan alternatieve dagbesteding, omdat ze niet meer (volledig) aansluiten bij het onderwijs, of druk ervaren op een lopend (hulpverlenings)traject.

Elke school kan via de CLB medewerker aanmelden bij Netwerk Leerrecht Brussel (http://www.abrusco.be/aanbod-abrusco/netwerkleerrecht/) of Asse-Halle-Vilvoorde  via het meldpunt SI (www.meldpuntsi.be).  Dankzij de  aanmelding bij Netwerk Leerrecht kunnen we garanderen dat de privé en professionele context van de jongere intensief wordt betrokken op het traject binnen Try-Out

Wat heb je er aan? 

Try-Out heeft als doel jongeren een adempauze bieden en ze zo snel mogelijk, door te werken met of zoeken naar talenten, (opnieuw) te laten aansluiten bij een regulier dagbestedingsaanbod.

Wij bieden jongeren een plek waar ze zichzelf mogen zijn en op hun eigen tempo kunnen functioneren. Wij luisteren naar hen en stimuleren ze om te reflecteren, te plannen en te ondernemen. Dit doen we op maat van de jongeren door ieders talent te activeren en vooral door hen terug ‘de goesting’ te geven om met hun leven verder te gaan op een positieve en constructieve manier. Dat jongeren maximale inspraak krijgen is voor ons vanzelfsprekend. We streven eveneens naar het realiseren van tastbare resultaten samen met de jongeren, in samenwerking met de buurt en vrijwilligers.

Achtergrond

Try-Out is opgestart vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties, namelijk Tonuso vzw, ‘t Pasrel vzw, Minor-n-Dako, Espero en Alba. Deze verschillende voorzieningen en  onderwijspartners voelden een grote nood aan acties rond schooluitval in de Brusselse context. Uit deze nood ontstond een eerste droom: Try-Out. Try-Out zou een laagdrempelig, kleinschalig aanbod doen van alternatieve dagbesteding. Een plek waar jongeren terug kunnen ontdekken waar hun ‘goesting’ zit, talenten kunnen ontplooien en ervaren hoe ze met hun talenten iets kunnen betekenen voor anderen.

Alba maakte één medewerker vrij om met Try-Out van start te gaan. Zo startten op 24 februari 2015 de eerste jongeren bij Try-Out. Sindsdien ontwikkelt Try-Out zich verder. Sinds kort is er Try-Out Brussel (Alba vzw) en Try-Out Vilvoorde (Tonuso vzw).

Contact

Pats Van Crombruggen

0479 99 09 62

FB: Try-Out Brussel

Locatie:
Allee Du Kaai (www.alleedukaai.be)
Havenlaan 53
1000 Brussel

Adres communicatie en administratie:
Vanderlindenstraat 17
1030 Schaarbeek