Columbus

columbus winterWat?
Innovatief project in Ondersteunende Begeleiding 2018-2019:

Ervarings- en actiegerichte aanpak als verdieping in het PH-traject voor gezinnen met  kinderen en jongeren.

 

Alba biedt ondersteuning  voor gezinnen tijdens hun begeleidingsproces van Positieve Heroriëntering.

Het PH-traject is een kortdurende, krachtgerichte contextbegeleiding van maximaal 4 maanden. Vanuit de methodiek van Positieve Heroriëntering brengen we de dialoog terug op gang in gezinnen waar communicatie en verbinding vastgelopen zijn. We gaan ervan uit dat de oplossing voor problemen bij de mensen zelf ligt. We zoeken hoe ieder zijn verantwoordelijkheid kan opnemen en werken samen naar een actieplan. Daarbij zoomen we in op de positieve krachten en mogelijkheden van alle betrokken gezinsleden in plaats van te focussen op problemen.

Hoe?

Alba biedt ervaringsgerichte activiteiten aan naast de gesprekken die gezinnen hebben met hun procesbegeleider.

Door in actie te gaan en te ervaren, komen gezinnen letterlijk én figuurlijk  in beweging.

We beogen een dubbel effect:

  • sterkere verbinding en positieve betrokkenheid in gezinnen ,
  • (Nieuwe) inzichten creëren in gezinsdynamieken en hun onderlinge relaties.

Tijdens een reflectiemoment  bekijken we hoe een gezin dingen aanpakt, hun beleving en ervaringen. Deze reflectie zorgt voor nieuwe perspectieven  en/of een doorbraak binnen het begeleidingstraject waarmee het gezin samen met de procesbegeleider verder aan de slag kan.

Wie?

We werken samen en op vraag van de PH-collega’s van de regio:  Columbus Vlaams Brabant (De Wissel en Minor Ndako) en mfc Combo.

Samen met mfc Combo werken we verder aan het ontwikkelen van visie en methodieken voor gezinnen en hun jonge kinderen. Positieve Heroriëntering vraagt hier een heel eigen, creatieve aanpak. MFC Combo ontwikkelt haar expertise met diverse kindgerichte methodieken. Alba creëert toegevoegde waarde met actiegerichte ervaringsbeleving.

Een adviesgroep volgt onze acties, geeft feedback en bijsturing. Eind 2019 voorzien we een evaluatierapport met  verwerking van de ervaringen, cijfers en meetresultaten, conclusies en aanbevelingen,….

Contact / aanmelden

In Vlaams-Brabant en Brussel wordt het Columbus-project uitgewerkt door De Wissel,
Minor-Ndako, MFC Combo en Alba.

Aanmelden in het arrondissement Leuven:
– Bij verontrusting betreffende gezinnen met een kind jonger dan 12 jaar via het nummer
0490/649506 (Lies Belen – MFC Combo)
– Bij verontrusting betreffende gezinnen met een jongere van 12 tot 18 jaar via het nummer
0498/97 23 76 (Lieven Peeters – De Wissel)

Aanmelden in het arrondissement Halle-Vilvoorde en Brussel via het nummer 0487/22 81 73 (Anne Phlips – Minor Ndako)