Maart 2015: Try-out

afb8Try-out’ is het nieuwe dagbestedingsproject van Alba in Brussel. Dit project ging in januari van start onder leiding van Thalyssa. Een stuurgroep van enkele Brusselse voorzieningen geeft mee vorm aan het project.

Thalyssa aan het woord:

Tot nog toe hebben we zes dagbestedingsdagen doorlopen en vier jongeren begeleid. Hieronder kan je het dagboek lezen van die eerste dagen. We beginnen de dag met een ochtendbijeenkomst, daar kijken we wie wat zal doen die dag. We eindigen met een avondbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst overlopen we de dag waarbij we opschrijven wat we gedaan hebben.

Dag 1 (24/02): 2 jongeren
We zijn begonnen met het verkennen van de locatie (3 hangars op de Havenlaan onder beheer van vzw Toestand). Daarna maakten we samen een kennismakingsspel. Zo leerden we elkaar al wat kennen. We kunnen het spel nu met alle nieuwkomers spelen. Verder hebben we in elke hangar rondgekeken en uitgezocht wat we konden doen. De eerste hangar bestaat uit een lunapark, fotostudio, keuken en muziekstudio in de maak. De tweede hangar is een soort van houtatelier. De derde hangar noemen we de sporthangar. Er is een boksring en skategelegenheid. We hebben gebokst en houten bordjes gemaakt voor onze eerste dag ‘Try-out’.

Dag 2 (26/02): 2 jongeren
We spreken met een stagiaire van vzw Toestand af om een plantenbak te maken voor het moestuinproject waar zij aan werken. Eerst halen we houten paletten. Deze worden helemaal uit elkaar geklopt, geschroefd en getrokken. Eén van de gasten loopt hierbij recht op een spijker. Gelukkig was er geen al te grote schade. Daarna wordt de zaag er bijgehaald. Onze tijd was jammer genoeg te kort om de plantenbak helemaal af te werken.

Dag 3 (3/03): 3 jongeren
Vandaag verwelkomen we twee nieuwe jongeren. Eén jongere van vorige week heeft een werkplek gevonden en kwam afscheid nemen. We beslisten dat we gingen koken want niet iedereen had eten bij. We bekeken samen welke ingrediënten we nodig hadden, berekenden de prijs en twee jongeren gingen op stap naar de winkel. Ze kwamen op tijd terug en begonnen met het klaarmaken van spaghetti. Na het samen eten was er de afwas.
In de namiddag wilden de jongens gaan voetballen in de sporthangar. Na een uurtje vroeg het meisje van de groep om met hout te werken. Hiervoor moesten we in de andere hangar zijn. Toen we hiernaar toe gingen, gebeurde er in de sporthangar het eerste incident. Verschillende vrijwilligers en werknemers van de vzw Toestand kwamen me melden dat er een brandblusser was leeggespoten in de sporthangaar. Toen ik daar aankwam, stonden er een aantal mensen rondom de jongeren. Er ontstond een discussie. We hebben besloten deze discussie stop te zetten, de jongeren ergens anders heen te brengen en met hen een oplossing te zoeken. Eén jongere, die zich verantwoordelijk voelde voor wat er gebeurd was, stelde voor om de schade te komen opruimen. Dit heeft hij dan ook gedaan.

afb9Naar aanleiding van dit incident werden we geconfronteerd met het feit dat er nog andere organisaties de hangars benutten, waardoor we vanzelfsprekend rekening moeten houden met deze partners. Enkele mensen van deze organisaties zijn in eerste instantie tussengekomen in het incident. De jongeren vertelden een ander verhaal Try-out dan hetgeen zij geloofden. Hierdoor ontstond een verhitte discussie. Nu is het net dat wat onze jongeren, in de visie van ‘Try-out’, niet nodig hebben. Mijn idee over incidenten is om er over te kunnen praten met de jongeren, samen oplossingen te zoeken, maar er niet meteen hard tegen in te gaan. Dit maken ze op school vaak mee. Dit is dan ook één van de redenen dat ze even tot rust komen bij ons.

Na het incident werd er ook gevraagd steeds de groep samen te houden om de controle te bewaren. Dit maakt het moeilijker om de jongeren te laten kiezen en op maat van de jongere te werken. Het zou dan nuttig kunnen zijn om een stagiaire, vrijwilliger of tweede werknemer in te schakelen. We onderzoeken elke piste. Daarnaast kreeg ik te maken met het feit dat wanneer er iets kapot is in een hangar, er gebeld wordt naar mij om te melden dat ze vermoeden dat het onze jongeren waren.

Ondertussen hebben we nog eens samengezeten met vzw Toestand om onze visie verder toe te lichten en nog wat duidelijkere afspraken te maken. We zullen, eventueel met behulp van de jongeren, ons ook voorstellen aan alle partner organisaties van vzw Toestand. Op die manier zal iedereen onze visie en uitgangspunten misschien meer kunnen begrijpen en eventueel mee nastreven. Dit laatste is dan weer een voordeel van onze locatie, waar we met meerdere organisaties samenleven.

Dag 4 (12/03): 2 jongeren
Mooi weer vandaag. We hebben buiten gezeten. Ikzelf heb met hout gewerkt. Ik maakte een cadeau voor de verjaardag van mijn vader. De jongeren konden mij helpen wanneer ze daar zin in hadden. De jongeren hebben ondertussen ook gevoetbald en een constructie gemaakt om de muziekboxen buiten te laten werken.

Dag 5 (17/03): 2 jongeren
We hebben een langere ochtendbijeenkomst gehouden. Er werd gesproken over het invoeren van rollen. Iedereen kan vanaf nu aan het begin van de dag een verantwoordelijkheid krijgen. Aan het einde van de dag wordt gekeken of de verantwoordelijkheid al dan niet uitgevoerd is. Ook wordt er naar het verhaal geluisterd van de jongere, wiens rol niet vervuld zou zijn. We wilden koken. De jongeren gingen naar de winkel, maar kwamen een uur te laat terug aan. Ze hadden wel vijf keer gebeld om te verwittigen waar ze waren en waarom ze later zouden zijn. Ze haalden zelf aan dat ze volgende keer eerst de bus uren zouden opzoeken en een ‘uurregelaar’ zouden willen aanstellen om de tijd in het oog te houden. We maakten samen tiramisu en pizza. Ook vandaag was het warm en zijn we buiten gaan zitten. We gooiden wat met frisbees, luisterden naar muziek,…

Dag 6 (19/03): 3 jongeren
We begonnen de dag in het houtatelier. We maakten grote borden met ‘Try-out’ op om aan de muur te hangen. We zouden een hoekje krijgen in de eerste hangar, waar we dingen van onszelf kunnen ophangen en neerzetten. We maakten ook een vogelkastje, waar de jongeren met verf hun creativiteit lieten spreken. Als afsluiter hielden we een fotoshoot in de fotostudio.

Elke dag komen er nieuwe ideeën maar ook vragen naar boven. ‘Try-out’ is een project van elke dag opnieuw beginnen, proberen en in vraag stellen. Het is de bedoeling uit te proberen en te evalueren. Hieruit zal het project groeien en vorm krijgen. Hop naar een volgende dag vol nieuwe ervaringen…

 

December 2014

Voorwoord

Alweer een laatste nieuwsbrief van het jaar. Een bewogen en bevlogen jaar is het wel geweest.

Het zijn de donkerste dagen, maar volgens de radio ook de warmste dagen. Ergens is dat wel te voelen in de lucht, dat er een soort verbondenheid hangt. Allemaal verschillende mensen die op een of andere manier geraakt zijn en vanuit dat gevoel anderen willen helpen of steunen. We negeren even de niet te stuiten overconsumptiedwang die waar te nemen is in winkelstraten en supermarkten die uitpuilen van luxeproducten die de feestdagen net dat ietsje meer moeten laten sprankelen. Hoezo crisis?

December was een sociaal wat woelige maand in België, dat kunnen we misschien wel zeggen. Een aantal stakingsdagen die het land zo goed als lamlegden. Heel wat mensen die desondanks aan de arbeid gingen, want “werk genoeg aan de winkel”. Er is veel discussie geweest over het al dan niet zinvolle van staken. Is de staker symptomatisch voor de individualisering in de maatschappij, of juist een vaandeldrager van de solidariteit? Is het genoeg dat ieder in eigen boezem kijkt om zijn eigen ware intentie te kennen? Of is het enkel het zichtbare, meetbare, voelbare effect op de buitenwereld dat hier relevant is?

Omdat we niet zomaar met onze kop in’t zand kunnen doorwerken aan wat (vanuit onze visie) nu eenmaal moet gedaan worden, stonden we op 15 december met een klein ploegje van Alba mee in de wachtrij van het CAW in Leuven. Het was een frisse dag, maar er was warmte van daar samen te staan, samen geraakt door de maatregelen die ons als samenleving hoogstwaarschijnlijk staan te wachten. En er was ook lekkere soep.

Die dag waren er ook de hart/dverwarmende acties van de burgerbeweging die opkomt voor een warme en solidaire samenleving. Ik nam mijn dochters mee naar het bruisende hart van de beweging in Leuven. Ze genoten van een warme chocomelk en dansten en sprongen zich warm op de percussiemuziek van FabotàstiX. “Maar wat betekent dat eigenlijk mama, ‘Hart boven Hard’?” Op zoek naar woorden en beelden om die betekenis tastbaar te maken voor een achtjarige. Zij zijn de bron die ook morgen de kilte uit de samenleving moet halen/houden.

Zij zijn degenen die de gevolgen van de keuzes die nu gemaakt worden zullen moeten dragen. Laten we hen onderdompelen in een wereld van koesteren, delen, ondersteunen en omarmen. Opdat ze voelen waarvoor ze zullen moeten blijven vechten.

Alba gaat er alvast voor, in 2015! Maar eerst nog, en voor jullie allemaal:

afb7

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief

September 2014

Voorwoord

Dit is een voorwoord! Wat is een voorwoord?

Of: Welk soort waarheid willen we daarin geschreven of gelezen hebben? We kunnen al beginnen met de objectieve waarheid in de vorm van een korte inhoud van hetgeen er in de volgende pagina’s te verwachten is, de nieuwsbrief in een notendop.

Zodus: een verslagje van een fi losofi sche babbel onder de bemiddelaars, het verhaal van de start van een nieuw project rond bemiddeling in de schoolomgeving, een fotoverslag van de korte en lange lopende projecten van de ondersteunende begeleiding, het relaas van een lokaal voetbalkampioenschap op de Leuvense Bruul, en een onderzoek naar de meerwaarde van dans voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Dat was alleszins geen harde noot om te kraken.

Een voorwoord is ook een plek om nieuwtjes kwijt te geraken die nergens anders een plekje gevonden hebben. Zoals bijvoorbeeld: in Knack verscheen een vraaggesprek met Wim Cuyvers, die in de Jura een berg vond en daar ook af en toe een plek biedt voor één van onze jongeren. Op Wim zijn berg staan 2 eenvoudige gebouwen die als het ware een soort openbare ruimte moeten vormen of bieden waar mensen even uit kunnen rusten. Het is er stil, rustig, eenvoudig, te midden van de natuur, zonder luxe… Voorbijgangers zouden al eens tegen Wim gezegd hebben: “monsieur, vous avez vraiment de la chance!”

Het geluk om een keuze te kunnen gemaakt hebben…

Zit de waarheid in dat geluk; of vindt je het geluk in het grijpen van die kans of in het loslaten van het overtollige, met minder tevreden te zijn, of in het vrij kunnen maken van die keuze,…?

Het is duidelijk dat er de komende legislatuur aardig zal worden bespaard; dat is het gevolg van een indirecte collectieve keuze die ieder voor zich in vrijheid kon maken. Vrijheid die niet blij maakt nu we het allemaal (of de meesten) binnenkort met wat minder zullen moeten stellen. Minder cultuur, sport, kindergeld, kinderopvang, woonbonussen, elektriciteit … Niet het soort minder waar de gemiddelde mens blijer of vrijer van wordt. Maar dat heeft er misschien mee te maken dat dit minderen ons weer beperkt in de beschikbare keuzes…afb4

Beschikbare keuzes die voor sommigen onder ons van in het begin toch al redelijk beperkt (lijken te) zijn. Je moet maar vanuit die positie vertrekken… In haar opiniestuk voor de Morgen van 10 september voelt Annelies Verhoeven zich mee verantwoordelijk voor de dood van een twintiger, omdat ze “te weinig haar mond open doet in het maatschappelijk debat”. Is dat dan niet een verantwoordelijkheid die we allemaal samen dienen te dragen? De verantwoordelijkheid om de vrijheid te nemen om onze mond open te doen?

Zonder vrees in je kracht gaan staan en de wereld laten zien waar je voor staat. Omdat je weet dat je de klappen die mogelijks volgen wel kan opvangen. Omdat je niet alleen staat.

Soms een moeilijke opgave, maar het is wat we telkens weer vragen aan de jongeren die bij ons binnen wandelen. En zo vaak doen ze dat zo mooi.

Marjan

 

Filosofisch café over Waarheid: een subjectieve impressie

afb5Op een zwoele zomeravond begin juli werd een vreedzame straat in een vreedzaam dorp opgeschrikt door een zootje ongeregeld dat druppelsgewijs één van haar bucolische tuinen begon in te palmen. Vanachter hun jaloezieën volgden de lokale inboorlingen deze overname argwanend, met enigszins verschrikte ogen. Wat was hier in vredesnaam de bedoeling van? Wat was het plan?

Het plan was dat de vrijwilligerswerking van BAL haar jaarlijkse filosofische café hield. En vermits de traditie het zo wil, vindt deze altijd plaats in een lommerrijke omgeving, te midden van het lover en niet gespeend van fora en fauna. Dit jaar waren we via collega Dirk en zijn connecties aldus in een fermette beland, in een klein gehucht waar doorgaans niet zo veel mensen bijeen leken te komen. En al zeker niet om te filosoferen. En al zeker niet over een thema als Waarheid.

Want daar zou het over gaan, over Waarheid. Wat het was, of kon zijn, en wat het was, of kon zijn, in het kader van bemiddeling. Want bemiddeling, daar doen we het uiteindelijk toch voor. Om wat op temperatuur te komen en inspiratie op te wekken (In Vino Veritas, Philippe wist het al), hadden organisatrices van dienst Miriam en Liesbeth een hele hoop hapjes en wijn laten aanrukken. We zouden er alleen maar wel bij varen, zo bleek later, want meermaals wierpen de kaasblokjes zich op als gedroomde symbolen of metaforen om één of andere filosofische stelling meer ‘body te geven’.

Na enkele onvermijdelijke mopjes (“de waarheid komt uit een kindermond” of “waar is Kris/is Kris waar?”) staken we van wal. Onze overpeinzingen en mijmeringen werden in ordentelijke banen geleid door de filosofische pennenstreken van kapitein Erik Claes, die vanaf de flipchart onze opwerpingen met milde doch strakke hand naar ongekende wateren modereerde en zo verhinderde dat onze oprispingen het filocafé al te zeer deden kapseizen. We leerden uit een inleiding dat filosofische cafés sinds enkele jaren helemaal in zijn en over de ganse wereld worden gebezigd, waarbij de filosofie vanonder het stof werd gehaald, ontdaan van haar elitaire jasje, bij pot en pint en hoera, er mocht ook gelachen worden.

Daarna werden we per 3 wandelen gestuurd om inspiratie rond ‘Waarheid en Bemiddeling’ op te doen. De tuin leende zich hier goed toe, al stootten we ook als snel op enige verwarring, en bleek de obligate vraag “Wat is waarheid” in zekere mate toch een varkentje dat we eerst moesten zien te wassen alvorens we ook theoretisch daadwerkelijk de hort op konden.

We hergroepeerden in een filosofische cirkel en probeerden de droesem van onze bevindingen op papier te destilleren, onderwijl voorzichtig nippend van glazen rode en witte waarheid. Uiteindelijk werd democratisch Filosofisch café over Waarheid: een subjectieve impressie besloten dat we het wilden hebben over de vraag “Maakt Waarheid vrij?”. Eerst zouden we deze vraag los van de box van bemiddeling behandelen om in een latere fase terug in the box te duiken.

Al snel kwamen we tot de som dat er verschillende soorten waarheid bestonden: de absolute (die we, bij gebrek aan magic mushrooms, die avond al snel zouden laten varen), de empirische (het oog wil ook wat), de intersubjectieve ( gedeelde betekenissen door een groep mensen) en de subjectieve (iemand is er rotsvast van overtuigd dat hij de zoon is van Elvis) Waarheid. Met dan de voor de hand liggende vraag of er een soort hiërarchie bestaat tussen deze verschillende waarheden. Er werden metaforen opgeworpen, stellingen geponeerd en opvattingen beargumenteerd, dit alles terwijl de avond viel en de krekeltjes begonnen te zoemen.

afb6Onderwijl trachten we de immer aanwezige hond des huizes, die als een bezetene onze filosofische kring afkwijlde op zoek naar worstjes en aandacht, wat te negeren. Tot op zekere hoogte lukte dit, al moesten we ons wel regelmatig laten gelden en schoot Kwinten net niet in een Spaanse colère omdat het traumatische litteken van een vroegere hondenbeet weer dreigde te worden opengereten. Wat later vroeg de dame des huizes of het onze maatschappelijke orde misschien ten goede zou komen als ze haar trouwe viervoeter achter slot en grendel hield. Aangezien het thema van de avond waarheid was, en we het er zo goed als eens over waren dat dit een na te streven goed betrof, antwoorden we in alle eerlijkheid dat dat misschien geen slecht plan was, waarop zowel het dier als de vrouw mokkend richting gesloten ruimte draafden. De waarheid maakt niet altijd vrij, we hadden het net geleerd in onze cirkel, en het mormel werd meteen ervaringsdeskundige van dienst.

Vrijheid dan, een begrip ook niet meteen van de poes. Is vrijheid een begerenswaardig iets? Iemand opperde tussen de borrelhapjes door, dat het misschien de afwezigheid is van angst en verlangen, een stelling die door een deel van de filosofen op goedkeurend gemompel onthaald werd, maar de wenkbrauwen van een ander deel deed fronsen. Het zou nog wel vaker gebeuren, maar het maakte er de boel niet minder geanimeerd op. Bovendien was een mopje nooit veraf. We kwamen min of meer overeen dat er min of meer 2 soorten vrijheden bestonden: vrijheid van iets (bv. van een kwijlende, aandachtszieke hond) en vrijheid voor iets (bv. vrij zijn om ‘s avonds ongestoord naar filosofische debatten te kunnen luisteren en al dan niet zelf iets op te werpen).

De cirkel was zo goed als rond, we keerden rustig terug naar de relevantie voor bemiddeling en terwijl het al bijna begon te schemeren werden de laatste kaasblokjes opgepeuzeld. Met het warme gevoel van een geïnspireerde inborst werd de cirkel terug opgebroken, werden de stoelen terug op hun plaats gezet en nadat we iedereen bedankt hadden, niet in het minst Erik Claes, de organisatie en de deelnemers, poetsen we de plaat, terug de wijde wereld in.

Kwinten

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Juni 2014

Voorwoord

afb2014_1De zomer is er met volle overgave aan begonnen. Een zomer vol belofte… Wordt het een zomer waarin we de vruchten kunnen plukken van enkele maanden hard werken?

We vliegen er alleszins meteen stevig in: de eerste week gaat van start met de eerste editie van het BZW kamp in samenwerking met Cachet. Alleenwonende jongeren mogen elkaar een weekje inspireren, ondersteunen, en ook samen wat lol beleven in het mini-paradijsje op Les Jooqes te Biez.

In juli zal er ook nog iemand anders invliegen. Na het een aantal maanden zonder directeur gered te hebben – dankzij weer eens een tandje bij in het beleidsteam! – zullen we Tom Herbots aan boord hijsen. Tom is geen onbekende voor Alba: een tiental jaar geleden werkte hij nog als begeleider voor Oikoten, en de voorbije jaren was hij lid van de raad van bestuur. We verwelkomen Tom nu als directeur en wensen hem veel succes! We kijken uit naar een stevige frisse wind in de zeilen.

We zaten de voorbije maanden natuurlijk niet stil, ook onze wereld draait hoe dan ook door. Bij BAL werd er bijvoorbeeld een reportage in elkaar gebokst over Hergo. Op 31 maart werd de DVD met de reportage voorgesteld aan een ruimer publiek. Intussen werd er onder de beelden ook een franse en engelse ondertiteling geplaatst, en kon de dvd met enkele bemiddelaars mee naar Dublin. De cijfers daarrond zal je wellicht in onze “infographic” van 2014 terugvinden. Moest je je nog afvragen wat er allemaal gebeurd is binnen/door/rond Alba in 2013: een korte en bondige samenvatting daarvan vind je achteraan deze nieuwsbrief. Het uitgebreide kwaliteitsverslag is op onze website te vinden.

Ook bij Gambas (ttz de alternatieve maatregelen) zetten ze graag jongeren in beweging, onder andere in hun hoofd. Bijvoorbeeld, heel wat leerprojecten, zoals je kan zien in ons overzicht. Maar soms, en passant, wordt er daar ook al eens een stagiaire door elkaar geschud. Dat kan je kijk op de draaiende wereld en jezelf ook grondig veranderen. Niet alleen jongeren hebben daar baat bij blijkbaar.

De jongen met de boekentas waar Sophie over vertelt in deze editie, zag ik ook toekomen op het Alba-erf te Herent. Blijkbaar was er voor de doelgroep 6-12 jaar nog een gat in de integrale -jeugdhulp-markt… Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn meisjes nog (redelijk) zorgeloos kind kunnen zijn, dat ze maar met 2 moeten strijden om mijn individuele aandacht. Ik denk aan de juf die vindt dat m’n oudste ‘toch nog erg jong is voor haar leeftijd’ en ben blij dat ze zo zichzelf mag zijn zonder buitenproportionele bagage. Hier en daar proberen die bagage lichter draagbaar te maken, door het hervinden van eigen kracht, door op zoek te gaan naar verbinding en herstel … maar weer eens een kleine samenvatting van hetgeen waar Alba voor wil staan, nu ook voor druppeltjes en kiezeltjes. Morgen gaan we het jongetje met de boekentas voorstellen aan twee guitige (en totaal zorgeloze en onbevooroordeelde) heertjes, de pony’s Diego en Ramon. Ik ben benieuwd naar het ‘gesprek’ dat daar zal ontstaan…

En in Biez zullen ze wel zeker vruchten kunnen oogsten en plukken, zoals patatjes, tomaten, paprika, frambozen en …wilde bloemenhoning! mmm…

Marjan

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Maart 2014

Hoedje af!

De eerste vier maanden zitten erop. En ik geniet van de hoge kwaliteit van de BAL-opleafb1iding voor vrijwilligers. Die zit verduiveld knap in elkaar. De eerste twee maanden ‘horen, zien en zwijgen’. Vooral dat verplichte zwijgen is een grote troef omdat het je dwingt om je uitsluitend te concentreren op wat je ziet en hoort. Je zit niet te denken over wat je nu meteen weer moet inbrengen. Dan kun je achteraf leren uit de antwoorden op je vragen: “Waarom pikte je dit op? Waarom liet je dat liggen? Waarom reageerde je toen zo?’.

Bij momenten schudde het mijn wereldbeeld door elkaar. Zoals bij een uit de hand gelopen vechtpartij op school. Ik dacht eerst: waarom komt dit nu in godsnaam tot bij parket en bemiddeling? Maar ik ontdekte hoe die jongeren met angst en schuldgevoelen zaten. Ik zag hoe dat uitspreken tegenover de bemiddelaar – en later tegenover elkaar – enorm bevrijdend werkte. Er zitten weer wat extra vooroordelen in mijn papiermand.

Het observeren gaf mij ook rust. Ik zag en hoorde dat je ook met jaren ervaring soms meteen raak zit en soms een spoor volgt dat je daarna weer verlaat omdat het niet ter zake doet. En ja, dat ook een ervaren bemiddelingsrot nog de krop in de keel krijgt als ze een puber ziet worstelen met de gevolgen van het wegmoff elen van dat toff e topje in de C&A.

afb2Daarna volgde de training in gesprekstechnieken op het weekend. Al was dat voor mij wat te kort. En daar zie ik het enige minpuntje tot nu toe: we oefenden elke gespreksfase maar één keer in rollenspel. Ik miste daar de ketting: oefenen – bespreken – opnieuw oefenen om de feedback toe te passen. Maar tegen de sfeer met collega’s Lie en Johan, DOB’er Bart en trainers Myriam en Dominique, zeg ik gewoon ‘U’.

Sinds het weekend neem ik stap voor stap onderdelen van het bemiddelingsgesprek op. Met de ruggensteun van mijn coach die me subtiel en met positieve feedback het rechte(re) pad opstuurt, en in overleg het voortgangsritme afl ijnt. Die uitvoerig ingaat op al mijn vragen. En ik ben me er goed van bewust dat je je als coach in die setting ook zelf heel kwetsbaar opstelt. Bedankt, Dominique, dat je dat doet.

Natuurlijk, denk ik dan: “Je hebt gewoon geluk dat je beste coach van allemaal trof!’ Mijn voetbaldochter vindt dat ik dat duidelijker kan formuleren: “Allez pa, zeg toch gewoon: Dominique is de Marc Wilmots van de coaches!”

Jaak

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief

December 2013

Voorwoord

De kinderen tellen af, tellen nachtjes. Nog 2 nachtjes slapen en we gaan naar papa. Nog 4 nachtjes en het vriendinnetje komt slapen. Nog 6 nachtjes en we mogen kadootjes opendoen. Het gaat natuurlijk tergend traag.

Samen met hen tel ik dagen af. Wat gaat dat zorgwekkend snel! Nog 2 dagen en het is kerstvakantie. Oef! Want de batterijen zijn aan een oplaadbeurt toe. Help! Want er is nog zoveel in orde te brengen om gerust aan die korte winterstop te kunnen beginnen. Nog 12 dagen en het jaar is defi nitief helemaal voorbij. Zijn we wel al klaar voor dat nieuwe jaar? Zijn we al wel klaar met 2013? Er is natuurlijk een zekere onafwendbaarheid…

Er is een mannetje met een elektrische fi ets dat sinds enkele weken regelmatig mijn pad kruist. Meestal sta ik in de auto aan een bepaald rood licht te wachten; hij steekt kaarsrecht en beheerst over. Of hij zoeft me voorbij terwijl ik een heuvel op zwoeg. Hij is duidelijk heel opgezet met zijn nieuwe mobiliteit. Hij doet het net niet, maar je ziet dat hij soms wel zin heeft om z’n benen in de lucht te steken, al zoevend. Hij heeft zichzelf ook uitgerust met een coole vliegeniershelm en een stoere bijpassende jack. Om me in te halen rinkelt hij tot drie keer toe met zijn bel, om zich er van te vergewissen dat hij niet onopgemerkt voorbij zou komen. Met zoveel snelheid heb je misschien meer plaats nodig om je veilig te voelen.

Zo’n fiets, daar is Alba nog niet aan toe… Het voorbije jaar leek het soms of we nog in het zijwieltjes-stadium zaten. Of zo’n zotte fi ets waar je eerst op moet uitzoeken hoe je juist moet trappen om vooruit te komen. Alleen zit je dan met de hele ploeg elk op zo’n fi etsje en moet je proberen een peleton te vormen. Of misschien is het wel een mega-tandem. We zoeken het nog uit. Hoe moet je dat coördineren? En dan het parcours! Dat moet dan aangelegd worden al fi etsend. Soms moet je dan best wel even afstappen.

Ook om Leen uit te wuiven zijn we even afgestapt. Nu ja, die Leen loopt gelukkig nog wat met ons mee, af en toe een duwtje of een steuntje, of een aanwijzing.

Begin 2014 staat er nog zo’n afscheid op ‘t programma. Onze “fietsenmaker” Luce gaat met pensioen en dat leidt tot wat vragen rond vervangbaarheid, maar natuurlijk ook wel tot een bepaalde vorm van feestelijkheid. Aan de gebruikelijke feestjes mogen we ons ook nog verwachten het komende jaar: het voorbije jaar toch een 5-tal gasten en meiden uitgewuifd en weer verwelkomd voor en na hun langere tocht, een nieuw ploegje vrijwillige bemiddelaars opgestart,… in 2014 van’t zelfde! ?

Het voorbije jaar zijn er heel wat jongeren gepasseerd door Alba-handen, wat toch wel wennen was, al dat komen en gaan en soms ook gewoon niet-komen, of niet-gaan. Er is veel nagedacht, geprobeerd, omgekeerd, uitgewisseld, onderzocht. Er is toch vooral ook veel gedaan. Of het genoeg zal zijn, weten we nog niet. Ons kronkelend pad zetten we verder in 2014. In maart gaan de intersectorale poorten van de integrale jeugdzorg open. Wat zit er juist voor of achter die poort? Wat zal er met die nieuwe voor/achterdeur veranderen voor ons? Dat zal mogelijks voer zijn voor een volgende nieuswbrief… Maar na ieder opgezwoegd heuveltje zoeven we met de beentjes in de lucht weer naar beneden. Hoppa!

Marjan

 

Hoe zou het met Hergo* zijn?

In het begin van deze eeuw werd een Maori-jongetje uit NieuwZeeland weggeplukt en geadopteerd door professor Walgrave van de KULeuven. Zijn assistente Inge Vanfraechem voedde de baby de eerste jaren op, onderzocht het langs alle kanten en zag dat het voldoende kansen had om zich in onze samenleving te integreren. Ook ons federale parlement was overtuigd van de deugdzaamheid van de jongen en vertrouwde hem toe aan de HCA-diensten om zijn toekomst veilig te stellen. Intussen is Hergo een puberjongen met de daarbij horende kuren. En hij blijft wat in de schaduw staan van Herstelbemiddeling, zijn grotere zus.

Metaforen hoeven geen uitleg, hoor ik een stemmetje zeggen, stop maar met schrijven! Ik voel toch enige aandrang om er iets aan toe te voegen…

In 2006 kreeg Hergo zijn plaats in de nieuwe Jeugdwet, naast bemiddeling. In 2007 werden in 11 HCA-diensten Hergomoderatoren aangeworven en opgeleid. Jeugdrechters en parketmagistraten, politie-inspecteurs en consulenten werden op de hoogte gebracht van dit nieuwe concept, dat als eerste reactie moet worden aangeboden aan jongeren die een ernstig strafbaar feit hebben gepleegd.

Het was een kwestie van tijd voordat Hergo een revolutie zou teweeg brengen in het landschap van de jeugdcriminaliteit. In plaats van een opgelegde maatregel door de jeugdrechter af te wachten, zouden massa’s jeugddelinquenten zelf hun pakketje herstelmaatregelen samenstellen, in overleg met hun slachtoff er en de politie.

Hergo heeft tot nog toe niet die hoge vlucht genomen. We zien dat het aantal aanmeldingen in de laatste 5 jaar niet groeit en blijft hangen rond de 100 per jaar voor Vlaanderen. Heel wat jeugdrechters bijten niet in de Hergo-appel: ze zijn niet bereid hun ‘macht’ af te staan en/of vinden dat Hergo traag en inefficiënt is. Daarnaast hebben veel parketmagistraten een automatisme ontwikkeld om in alle dossiers Herstelbemiddeling voor te stellen, ze maken zelden de afweging of Hergo een betere optie is. Consulenten van de Sociale Dienst concentreren zich vooral op problematische opvoedingssituaties en jeugdadvocaten blijven hun rol meestal zeer passief invullen.

Van alle aanmeldingen leidt ongeveer een derde tot een eff ectieve Hergobijeenkomst. Vooral voor de slachtoff ers blijkt het aanbod soms een moeilijk te nemen drempel. Dit lage opstartcijfer draagt op zijn beurt bij tot de scepsis van de mogelijke verwijzers.

Kan of zal het Agentschap Jongerenwelzijn dit kleine plantje water blijven geven? Voorlopig blijft men in Brussel geloven in Hergo, maar het is duidelijk dat er een doorstart moet komen, zo niet zal onze Maoriboy ooit een retourtje Nieuw-Zeeland krijgen. Door enkele onderzoeken weten we nu waar de pijnpunten zitten. Op Vlaams niveau maakt de Werkgroep Hergo momenteel een denkoefening om antwoorden te verzinnen op de pertinente vragen van de verwijzers en om het Hergoconcept waar nodig bij te schaven.

Hoe zit het in Leuven en omstreken? Çavakes, maar alles kan beter.

De jeugdrechters en de parketmagistraten van ons arrondissement zijn erg aanspreekbaar, zij staan achter de idee van Hergo en sommigen van hen zijn ronduit fans. Dat maakt dat we goed samenwerken en dat er regelmatig formeel of informeel overleg mogelijk is. Dit resulteert is vrij behoorlijke aanmeldingscijfers: 15 tot 20 aanmeldingen per jaar, dit jaar zitten we aan 23 aangemelde jongeren en ongeveer evenveel slachtoff ers. Ongeveer 40% van de aanmeldingen leidt in Leuven tot een Hergobijeenkomst. Met deze cijfers zitten we in de kopgroep van Vlaanderen.

Zijn we tevreden? Niet helemaal. Ook voor onze parketmagistraten is de keuze tussen Hergo en bemiddeling niet evident. Een aantal mooie Hergodossiers komt bij bemiddeling terecht en omgekeerd zijn niet alle feiten waar Hergo aangeboden wordt echt ‘ernstig’. Het feit dat deze 2 werkvormen naast mekaar bestaan vraagt om een duidelijke a akening maar de wet voorziet hier helemaal niet in. Daarnaast is het zo dat onze Hergomoderatoren allemaal bemiddelaars zijn. Zij zijn gewoon om zeer sterk in te spelen op wat de partijen (dader en slachtoff er) willen en volgen het tempo van deze mensen. Bij Hergo is dit niet helemaal mogelijk: er is de verwachting van de jeugdrechter dat de Hergo snel tot een herstelplan leidt en een herstelpakket afl evert dat compleet is en tevens een bijkomende maatregel van de jeugdrechter overbodig maakt. Daarnaast zit de Hergobijeenkomst zelf in een vrij strak keurslijf, waar moderatoren/bemiddelaars zich niet altijd prettig in voelen. We zijn intern dan ook stevig aan het brainstormen hoe we dit concept wat beter naar onze hand kunnen zetten. Tot onze verbazing doet al dat denken ons zelfs deugd.

Last but not least: Dimi en Karsten (die met Dikadoku de Koppen XL reportage rond 30 jaar Oikoten prdoduceerden) zetten momenteel ook hun tanden in Hergo. Ze werken aan een reportage waarbij ze slachtoff ers en (hopelijk ook) een jongere interviewen die deelnamen aan een Hergo. Het resultaat moet over een 2-tal maanden klaar zijn. We kijken er halsreikend naar uit.

Koen Nys

 

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Juni 2013

Voorwoord

Een nakend afscheid.

Het was ruim op voorhand aangekondigd. Dus je zou denken dat iedereen ruim de tijd heeft gehad om zich er klaar voor te maken.

En dat is ook zo natuurlijk. Zo kennen we haar wel. Leen. Die vertrekt niet zomaar met hangende zaken achter zich. Alles wordt tot in de kleinste details overgedragen, gebriefd, opgeruimd en uitgeklaard.

En toch. Kan ik me nu niet inbeelden hoe het volgende week gaat voelen. Zonder de al-wetende-Leen daar boven. Die zekerheid dat er altijd nog iemand is die het antwoord op die moeilijke vraag wel zal weten. Of de oplossing voor die ingewikkelde kwestie.

En toch. Zien we haar met alle plezier vertrekken. Want hoe mooi is dat! Zomaar een hele nieuwe uitdaging aan gaan. Hoe dapper is dat! Zomaar in dat diepe water springen!

Enkele dagen geleden nam ik zwetend afscheid van de zomer voor ze goed en wel begonnen was. Elk begin is een eind van iets. De dagen beginnen weer te korten, de zon is voorbij haar hoogtepunt.

En toch. De zomer is nog vol belofte. De aardbeien zijn zoet en sappig.

Tegelijkertijd, aan de andere kant van de wereld. Probeert een oude man te sterven. De wereld lijkt nog niet klaar voor zijn vertrek. Alsof de mythe zou vervliegen samen met zijn laatste adem.

Terwijl ; die goede man heeft zijn leven geleefd zoals hij vond dat hij het moest leven. Hij heeft daarmee heel wat bereikt. Voor degenen om hem heen op deze bol. Laten we hem daarin eren. En zeggen: het is goed! Ga maar…

En hier… wuiven we straks Leen uit. Geven haar nog een zetje op haar verdere reis met haar kleine prins. En zullen we ook af en toe nog denken: “Hoe zou Leen dat gedaan hebben?” (en als we daar het antwoord niet op vinden, mogen we gewoon de telefoon oppakken!)

Maar misschien is het droevigste/leukste wel: te weten dat je ook zonder zal kunnen. We redden het wel hoor! We gaan die telefoon niet vastnemen, toch niet voor van dat soort vragen! En al gauw zal het lijken alsof het nooit anders was. De wereld draait door.

afbeelding1En dat het hier draait! Het samengesmolten team van de dienst ondersteunende begeleiding heeft het zo druk dat ze zichzelf nog niet eens een naam hebben kunnen geven. Onze “nieuwe” directeur Gard zoeft van de ene deelwerking naar de andere. Onmiskenbaar aanwezig. Een duidelijke windrichting. Zo veel mogelijkheden liggen open.

En wij smijten ons in de zomer! En lekken dapper ijsjes, ook in het openbaar. En bij temperaturen die te wensen over laten. Zonder ons af te vragen of dat wel mag, GASboetegewijs.

Marjan

Een pleidooi voor aandacht en vertraging…

Waarom werk ik begot als vrijwilliger bij BAL?

Twee jaar geleden werd ik begeesterd om als vrijwillige bemiddelaar bij BAL te gaan werken door het mandaat dat je krijgt vanuit de samenleving om met beide partijen (dader en slachtoff er) aan de slag te gaan op zoek naar herstel. Onlangs werd ik me bewust van een andere motivatie en die deel ik graag met jullie.

Ik was onlangs op een workshop/studiedag waar verschillende onderzoekers-fi losofen hun bevindingen toetsten rond de verbanden tussen de thema’s zingeving – vrijwilligerswerk en burgerschap. Het was een hele karwei om ter voorbereiding alle Engelstalige teksten te doorwroeten maar het was heerlijk om een dag te kunnen meedenken rond dit thema. Geïnspireerd en vervoerd stapte ik ‘s avonds terug naar huis.

In het kader van dit onderzoek werd ik als vrijwilliger bij BAL naast een tiental andere vrijwilligers geïnterviewd. Tijdens dit interview werd ik verrast door mijn eigen antwoord op de vraag naar wat me dan concreet betekenis verleende/zin gaf in het werk als vrijwilliger.

Eén van de onderzoekers onderzocht aan de hand van een aantal voorbeelden van de geïnterviewden een houding van “bewogen worden”. De basis van deze houding werd mooi weergegeven in het Engels met het woord “w(h)itnessing” hetgeen zowel betekent “erbij, bij iemand zijn” als “getuige zijn ofwel van op een afstandje zijn” en dit op hetzelfde moment. Dus op hetzelfde moment bij iemand zijn en van op een afstandje getuige zijn. Een houding die aanwezigheid vraagt maar ook passiviteit; je doet niet iets maar stelt je receptief op.

Deze houding werd mooi weergegeven door een andere geïnterviewde “het vraagt talent om in die mate nabij te zijn zodat men een discrete afstand kan bewaren en tegelijk deze afstand gedeeltelijk weet te overbruggen om nabij te zijn” . Het voorbeeld waar ik uit putte behandelde een fi etsdiefstal waar ik als leerling-bemiddelaar bij het slachtoff er op huisbezoek was. Ik zat rond een tafel met heel wat gezinsleden en joelende kinderen. Wat me onmiddellijk opviel was de chaos en het totale gebrek aan hygiëne in de kamer hetgeen bij mij zowel een oordeel als mijn hulpverleningsinstinct opriep. De jongen had de splinternieuwe fi ets nodig om naar zijn leercontract te gaan. Nochtans had de moeder heel wat begrip voor de moeder van de dader. Ze begreep hoe moeilijk het was om wat geld opzij te houden aan het einde van de maand om de schade te vergoeden en ze ging akkoord om de termijn van de terugbetaling te verlengen zodat de moeder van de dader iets meer ademruimte had . Dit voorval doorbraak als een donderslag bij heldere hemel mijn vooringenomenheid en mijn referentiekader. Deze vrouw communiceerde haar innerlijke kracht zonder dat ze zich daar zelf bewust van was. Een vrouw die zelf in moeilijke omstandigheden leefde was bereid om haar mededogen met de moeder van de dader voor te laten gaan op haar eigenbelang. Ik ervoer op dat bevoorrecht moment een nabijheid en sterke betrokkenheid met deze vrouw zonder mijn plaats als toeschouwer/getuige te verliezen. Ik was w(h)itnessing.

Op dat moment werd ik bewogen door de andere (ondanks het feit dat de andere geen vriend was, iemand die ik graag had noch bepaalde waarden mee deelde). Hier ontstond een moment van gemeenschap tussen mensen die weinig gemeen hebben. Dit “bewogen worden” overviel me, je kan het niet bewerkstelligen, hooguit een aantal voorwaarden creëren. Een niet onbelangrijke voorwaarde is het nastreven van een zuivere aanwezigheid in de relatie; een aanwezigheid die vrij is van het zoeken naar vervulling van je eigen noden. Deze beschikbaarheid is niet onmiddellijk zichtbaar, een beetje vergelijkbaar met een spiegel. Pas op het moment dat de kwetsbaarheid of de waardigheid van de ander er in weerspiegeld wordt kan het bewogen- worden weliswaar zonder enige garantie, plaats vinden. Misschien vergelijkbaar met een houding van niet-weten waar je op een al dan niet bewuste manier je beeld of je referentiekader van iemand of van een situatie laat voor wat ze is. Als je enkel vertrekt vanuit een wetende houding, is de neiging groot om sturend aanwezig te zijn en dat weerhoudt een houding van w(h)itnessing.

Ik ervaar het in mijn werk als bemiddelaar niet vanzelfsprekend om te midden van alle aandachtspunten en strategieën die je meeneemt naar een gesprek deze houding van beschikbaarheid en ontvankelijkheid blijvend te cultiveren. Maar als ik er bij momenten in slaag om als w(h)itness aanwezig te zijn en bewogen word door het verhaal van de ander staat de tijd even stil en voel ik me wezenlijk gebed in deze samenleving…

Philippe

Lees hier de volledige nieuwsbrief

Maart 2013

Voorwoord

Lentekriebels

Ik plooi de fi scale attesten, wachtend tot de inspiratie voor dit voorwoord doorsijpelt. Nibri Alba 03 2013Zoveel mensen die ons in 2012 weer een mooie gift deden, onmisbare kleine en grotere bijdragen aan onze werking. Mensen die van nabij of van veraf de kracht van wat Alba doet hebben kunnen ervaren en ons daarin willen steunen. We zijn hen allen dankbaar!

Ik schrijf de adressen op de enveloppes, oefen m’n handschrift tijdens zo’n zeldzaam moment dat er nog geschreven wordt met pen en papier. Ik stel vast dat ik intussen al drie varianten voor de “r” heb verzonnen. Wat zou dit willen zeggen over m’n persoonlijkheid? Aan’t eind van een woord krult de lijn steevast omhoog: teken van optimisme zou dit zijn. Misschien heeft dat wel te maken met de frisse wind die in onze zeilen waait sinds januari… nieuwe werking, nieuwe directeur… het telkens opnieuw positief benaderen van de jongeren…

Bedenk me dat we misschien ooit projecten zullen organiseren voor jongeren die op school niet hebben hoeven leren schrijven. Wat voor complexe problematieken zouden hieruit voortvloeien? Onderzoek heeft uitgewezen dat het bijhouden van een dagboek helpt bij het verwerken van twijfels en emoties, en zo bijdraagt tot een beter gevoel. Hoe zou het moeten met de verslagen van onderweg bij de lange tochten, zonder pen en papier in een tentje op een afgelegen wei of berg? Hoe moeten al die knopen in die jonge levens dan ontward worden?

De inspiratie sijpelt stilaan, consolideert zich in fl arden van zinnen. Ik plak de postzegels op de enveloppes. Een mooie blauwe vlinder. Een voorteken van de naderende warmere dagen. De lente komt dit jaar met vallen en opstaan. Op een wat zonnigere dag volgt alweer een sneeuwbui of een bevroren nacht. Een herkenbaar patroon in jonge levens?… En ook: niemand kan nu nog ontkennen dat de grillen van de natuur een invloed hebben op hoe we ons voelen, dag in dag uit. Hoe graag sommigen dit misschien ook zouden willen, we kunnen ons hier niet aan onttrekken. Ligt daarin deels de kracht van wat we de jongeren aanbieden; hen aan den lijve laten voelen wat die “natuur” kan betekenen? Vanuit dat gevoel van verbondenheid levenskracht putten…

We tellen, angstvallig bijna, de jongeren die door onze handen passeren, turven de begeleidingsdagen. Registreren. Berekenen. Herberekenen. Het begin van iets nieuw, nog wat onzekerheid en onduidelijkheid, veel te maken afspraken en ‘regels’, maar wel beklemmend duidelijke “eindtermen”. Van overheidswege te kwantifi ceren. De kwalifi caties die we daar zelf aan willen geven lijken een bijkomstig toevoegsel. Wat betekent een ‘ondersteunende begeleiding’, een namiddag Weer-Staan, een bemiddelingsgesprek bij Alba in het leven van een jongere? Te merken aan de energie die hier dezer dagen bruist, zijn we alvast overtuigd dat we ‘iets’ kunnen betekenen! Dat voelen ook de stagiaires bij Gambas en Bal…

Gisteren deden we met het groepje jongeren dat binnenkort mee gaat op ‘ervaringsweek’ naar Frankrijk allerlei zotte dingen met stoelen. M’n dochters, die een namiddagje de eer hadden om met mama mee naar het werk te mogen, stonden met grote ogen te kijken. Vandaag zit ik weer heel gewoon op m’n bureaustoel, maar toch wat popelend… voor de lente, voor al hetgeen er dit jaar nog aan staat te komen… omdat het niet zo is dat je omdat het “moet” niet veel “goesting” in iets kan hebben!

Marjan

 

Dossierbespreking met behulp van sjablonen

Sinds september 2012 volg ik de postgraduaat ‘Handelingsgericht werken’ aan de KHLim. Uit deze opleiding heb ik ervaren dat werken met Duplo een meerwaarde kan betekenen. Op onze wekelijkse teamvergadering is het de gewoonte om een casus uit de praktijk te bespreken. Dit gebeurt doorgaans met de methodiek van OASE *.

Als oefening werd het werken met sjablonen (initieel werd gedacht aan Duplo-poppetjes) geïntegreerd in dit model. Dit met als doel om te kunnen ervaren wat het werken met sjablonen kan betekenen voor ons, als teamlid en/of als bemiddelaar. In dit artikel sta ik stil bij de meerwaarde van het gebruik van Sjablonen en de bevindingen hierover van het team.

Meerwaarde van visueel ondersteunend materiaal

Werken met Duplo of sjablonen is ontwikkeld om een visuele bijdrage te leveren op een beschreven situatie. Het is als het ware een taal erbij. De methodiek wordt vaak gebruikt in de hulpverlening. Het kan in verschillende settings gebruikt worden waarin relatie en de interactie belangrijk wordt geacht, therapeutisch, bij gezinsbegeleiding, bij dossierbesprekingen, … . De methodiek is complementair aan andere methodieken of gesprektechnieken. Men kan o.a. oplossingsgerichte vragen, narratieve gespreksvoering, het contextueel denken, de methodiek van bemiddeling integreren.

In de beginfase van een bemiddelingstraject is het voor de jongere (en de ouders) soms moeilijk om te praten. Werken met sjablonen kan de dialoog bevorderen. Het gesprek loopt niet rechtstreeks met de bemiddelaar. De jongere spreekt eerst via een sjabloon (is veilig), geleidelijk aan kan de jongere hier van loskomen en in eigen persoon beginnen te spreken. Ondertussen spreekt de non-verbale taal voor zich.

Een meerwaarde van sjablonen zit zeker in de actie. Samen met de jongere kan je sjablonen wegzetten, verschuiven, herpositioneren, op die manier wordt de bespreking dynamisch. Het kan ook tijdsdimensies doorbreken door de posities in de tijd te laten evolueren. De rode draad van een verhaal blijft zichtbaar. Sjablonen kunnen aansluiten op het verbale aspect, het herhaalt visueel wat er wordt gezegd. Sjablonen zijn bovendien universeel en taaloverstijgend. Het verhoogt de betrokkenheid.

Voor de bemiddelaar is het van belang om praktische vaardigheden aan te leren om de sjablonen te kunnen gebruiken. Als de bemiddelaar aan de slag wil gaan zullen de sjablonen vlot en creatief moeten gehanteerd worden. Zelf hierin ideeën op doen en hierin een eigen stijl ontwikkelen kan belangrijk zijn.

Lees hier de volledige nieuwsbrief

December 2012

Voorwoord

Het wintert. Lauwtjes. De dagen blijven nog wel even kort en somber en de nachten lang en donker. Het is vandaag de laatste dag ooit! Maar morgen, het begin van het einde, toch al weer de kortste dag!…

Als u dit leest is de onheilspellende interpretatie van de mayakalender niet correct gebleken, is het nog steeds winter (geen heet hellevuur) en maakt u zich klaar voor de eindejaarsperiode. ‘t Is te zeggen: sommigen neigen er naar zich uit de voeten te maken, walgend van de overvloed aan ‘consumerism’ die dezer dagen tentoon wordt gespreid. Anderen koesteren dan weer de extra warmte en gezelligheid die de hoop op de terugkeer van het licht na de donkere winterdagen wakker houdt. Steeds meer wordt er opgeroepen tot ethisch of bewust consumeren vanuit een verlangen naar duurzaamheid en sereniteit dat zeker in deze periode op zijn plaats lijkt. Je kan bijvoorbeeld een “andere” kerstmarkt bezoeken, waar het niet enkel commercie is, maar waar ook plaats is voor wat menselijke waarde (en waardigheid). Nu we in deze periode wat meer ‘binnen’ zitten, worden we misschien ook eerder geconfronteerd met wat we (al) hebben, en niet zozeer met al wat daarbuiten (nog) te krijgen is. Hetgene te waarderen wat je al in huis hebt… Zo hebben we het bij Alba ook bekeken na de vraag van de overheid om ons aanbod te vernieuwen. We zijn gaan kijken wat we al in huis hebben, en wat we daar meer en beter mee kunnen doen.

Misschien heeft u, al dan niet naar aanleidingen van de doomsdaysberichten, dit jaar geleefd alsof het ‘t laatste was dat zou Nibri Alba 122012komen. Zo is het toch een beetje geweest bij Alba, en dan vooral voor Oikoten… De “laatste” tochten zijn vertrokken in de nazomer, en intussen zijn de “laatste” stappers terug naar huis gekeerd, en hadden we daarvoor de “laatste” terugkomstreceptie. Maar waar er “laatsten” zijn, zijn er logischer wijs ook “eersten”. En reken maar dat er in 2013 heel wat “eersten” gaan zijn. Over wat Alba allemaal in petto heeft voor jullie het komende jaar leest u meer verder in deze nieuwsbrief.

Als u dit leest, is de laatste dag niet gepasseerd, maar wel de winterzonnewende, en dus de eerste dag van de terugkeer van het licht. De zon verschijnt nu voor ons iedere dag weer een beetje vroeger, en blijft wat langer hangen… we kunnen weer naar de zomer toeleven. We kunnen ons voorbereiden op een verhuis van de kachel naar de barbecue. Na enkele maanden van introspectie bereiden we ons voor om naar buiten te treden met een vernieuwd aanbod. Natuurlijk is dit het uitgelezen moment om terug te blikken op het voorbije bewogen jaar. Velen van jullie hebben met ons meegeleefd, en ons op verschillende manieren steun betuigd… en dat doet deugd! Daarvoor dank: ieder gebaar, iedere bijdrage wordt geappreciëerd!

Marjan

 

 

De vliegende reporters

Op 25 september werd er binnen ALBA de HCA-dag georganiseerd. Afspraak op BaL…

Het was mijn inziens een inspirerende dag, waarvan een groot deel werd besteed aan het zogenaamde “Worldcafé”. Doel was om door middel van enkele vragenrondes de deelnemers uit te nodigen om antwoorden te geven en ideeën te opperen. Het centrale thema was “samenwerken”. Talrijke ideeën kwamen naar boven. Kernwoorden uit de vragenrondes van het worldcafé werden samengevoegd in een woordencloud: ‘ elkaar’, ‘kijken’, ‘zoeken’, ‘samenwerking’, ‘jongeren’, ‘leren’, ‘ruimte’, ‘kruisbestuiving’, ‘vorming’ en nog veel meer. Zelf wil ik enkele niet onbelangrijke woorden onthouden en met jullie delen: lachen, humor, zingen, dansen en feesten. Het verlaagt drempels, het helpt om spanningen te reduceren en te relativeren.

Als je ideeën niet omzet in daadkracht dreigen ze te blijven hangen in de cloud. Dus voilà, onder het motto ‘zo gezegd zo gedaan’ werden de vliegende reporters in het leven geroepen. Katty (Bemiddelingsburo), Lotte (Gambas) en ik (Dirk, BAL) gingen eens over het muurtje kijken bij de andere HCA-deelwerkingen. We werden uitgenodigd op de teamvergaderingen van de andere teams. Tot overleg en conclusie zijn we (nog) niet gekomen, daarvoor moeten we de koppen nog bij elkaar steken. Maar de eerste indrukken over hoe het er teamdynamisch aan toe gaat hebben we wel al kunnen ervaren. In de wandelgangen hoor ik hier en daar toch wat nieuwsgierigheid. Niet zo vreemd: nieuwsgierigheid is een kwaliteit van elke HCA-medewerker. Vragen als: “ hoe was het?”, “hoe gaat het er ginder aan toe?” , “wie heb je gezien?, …?”. Ik kan het dan wel wat beschrijven, maar de ziel van een team krijg je toch niet zo makkelijk te pakken. Elk team is zowat als een gezin. Er zijn bewuste en onbewuste afspraken en regels. Er zijn contextgerelateerde en onderlinge dynamieken die maken dat er verschillen zijn. En dat mag , moet misschien wel, omdat je nu net van die verschillen kan leren. Wat doen die anderen? Waar zijn ze mee bezig? Kan dat dan voor ons als team ook zinvol zijn? Wat doet een team goed; welke inzichten, methodieken, … kunnen we van elkaar leren?

afbeelding nieuwsbrief2Ik vond het alleszins een leuke sfeerproever. Aan de teamtafel zaten stuk voor stuk aangename mensen: gedreven, geïnteresseerd en met enorm veel capaciteiten. Volgens mij zijn we als HCAdienst qua “human capital” op die manier nu reeds haast onbetaalbaar.

Verder werken aan samenwerking en uitwisseling kan ons alleen maar nog meer in onze kracht zetten, ‘eigen kracht’ . Als vliegende reporters zullen we in een volgende stap onze ideeën verder uitwisselen en een paar voorstellen bundelen waarmee we samen met de teams verder aan de slag kunnen.

De Ballers hebben sinds enige tijd een schildpad als een soort van inspirafbeelding nieuwsbrief1atie- en verbeeldingsmascotte. De schildpad als beeld dat ons alvast binnen BAL verbindt. “Gedrevenheid” is één van de woorden die een schildpad bij mij oproept. Wel, in elke deelwerking heb ik die gedrevenheid kunnen vaststellen. Als HCA’er wil en durf je er voor te gaan, je durft je nek uit te steken. Het doet me denken aan een uitspraak van Annemie Turtelboom op het vrt-journaal van 10 december: “Als een schildpad haar nek niet uitsteekt geraakt ze niet verder”. En Markske van de Kampioenen kan dan wel opmerken “…de start was in elk geval perfect”. Ik durf en wil (met enige voorzichtigheid) aangeven dat we hierop kunnen verder werken. Misschien traag als een schildpad, maar met uitgestoken nek en in één richting: vooruit. Tot slot. Bij Bemiddelingsburo sluit de teamverslaggever af met een zelftoegevoegde quote, een ludiek nadenkertje. Kwestie van een concrete, vruchtbare kruisbestuiving op gang te brengen, geef ik alvast mijn quote mee : “Een schildpad kan meer over de weg vertellen dan een haas”.

Dirk De Ryck
vliegende reporter

Lees hier de volledige nieuwsbrief

September 2012

Voorwoord

Be the Change you want to see in the World: tussentijds verslag van een organisatie in transitie

Vorige week startte de voorbereiding van het laatste langdurige onthemingsproject van Oikoten. Dat er in 2013 nog langere projecten, stappen of werken, zullen georganiseerd worden, is nog niet geheel uitgesloten, maar het wordt steeds onwaarschijnlijker. Hoe dan ook; “het zal nooit meer hetzelfde zijn”. De nieuwe werking van ‘Oikoten/DOB (dienst ondersteunende begeleiding)’ krijgt stilaan vorm. Er wordt flink gepuzzeld met beschikbare middelen om zoveel mogelijk mogelijk te maken. Heel wat maanden prijkte Dimi’s slogan “Niet klappen maar stappen!” op het whiteboard in het bureau van Oikoten. Nochtans werd er de voorbije maanden heel wat afgepraat en het zou kunnen lijken of we nog geen meter zijn opgeschoven. Op elke stap voorwaarts, volgde een stap zijwaarts om alweer een (mogelijk) obstakel te omzeilen. Zo zwalkte het schip van Oikoten, en Alba deinde mee, want ook binnen HCA waren er kapers op de kust… Om de metafoor helemaal uit te putten; al een heel deel matrozen gingen weer aan wal. Sarah, Mary en Elly werden reeds uitgewuifd, en ook Kristof en Koen zien we binnenkort met spijt vertrekken. We wensen hen veel succes op hun verdere weg! Onderweg geraakten we ook onze kapitein kwijt: Jo Jespers verlaat eind september het schip, na 9 jaar dienst, en gaat andere wateren bevaren. Het is ondertussen 3,5 jaar geleden dat Oikoten en Bas! fusioneerden tot Alba, en in de voorbije maanden was het even een mogelijke optie geworden dat de wegen weer zouden (moeten) splitsen. Speculaties op tendensen binnen de sector zouden ons in die richting kunnen duwen. Bij de fusie werd het behoud van de autonomie van de verschillende deelwerkingen vooropgesteld. Zo werkte het ook gedurende de voorbije periode: een aantal sterke teams die deden waar ze goed in waren, met heel wat eigen expertise. Intussen kwam er wel een nieuwe organisatiestructuur, met een stevig beleidsteam. Vanuit dat beleidsteam, gevoed door de bekommernissen van degenen die zij vertegenwoordigen, rees de vraag of we elkaar niet juist nu kunnen versterken, de krachten bundelen. Bemiddelen in voorzieningen, groepsleerprojecten, Rots & Water,… deze concepten en methodieken van Bemiddelingsburo en Gambas kunnen een plaats krijgen binnen “den DOB”. De komende maanden zal er verder gesleuteld worden aan een nieuw aanbod waarin de krachten, competenties en expertise van heel Alba worden ingezet voor de jongeren (en hun context…) die dat (zó) nodig hebben. Er zijn nog vraagtekens waarvoor we vanuit de ruimere omgeving een antwoord zullen moeten vinden. De toekomst ligt immers niet volledig in onze handen maar wordt mee bepaald vanuit het overheidsbeleid: wat zal het eff ect zijn van de uitwerking van de integrale jeugdzorg?, wat betekent “vermaatschappelijking van de zorg” in de praktijk en hoe zal zich dat vertalen naar het belang van de vrijwilligerswerking binnen Alba?, hoe zal het ‘organisatorische landschap’ van de bijzondere jeugdbijstand vorm krijgen… Er zal de komende maanden nog veel gepalaverd, afgetast en gesnuff eld moeten worden. Alba moet zichzelf herontdekken als in een soort mini-metamorfose. Verbindingen zullen worden gesmeed en aangehaald. Organisatie in transitie binnen een sector in transitie. Vanaf 2013 moeten we het gewoon DOEN!

Marjan

Lees hier de volledige nieuwsbrief