Het Positief Project

Het positief project is een heel nieuw aanbod in het reageren op jeugddelinquentie. Het positief project heeft tot doel dat de jongere zelf een antwoord formuleert op de gevolgen van het jeugddelict en dit in een plan giet. De context wordt hier zoveel mogelijk bij betrokken. Hiervoor kan de jongere ondersteund worden door een begeleider van een HCA-dienst. De HCA-diensten in Vlaanderen werken momenteel samen een draaiboek uit om van het positief project een vaste, kwaliteitsvolle, herstelgerichte en participatieve reactievorm op jeugddelinquentie te maken. Alba-medewerker Stefaan Viaene schreef er alvast een artikel over waarin je hierover meer kan lezen.

Op de project-pagina kan je meer lezen over hoe het in zijn werk gaat met het positief project binnen Alba.