Leuven Restorative City

 • Wat?

  Restorative betekent herstelgericht of verbindend. Een restorative city ondersteunt praktijken die op een herstelgerichte manier kijken naar en omgaan met conflicten.

  Leuven Restorative City (LRC) is een open en flexibele netwerkorganisatie die zich richt op de brede samenleving in de Leuvense regio. Het netwerk heeft als algemene doelstelling het bevorderen van op dialoog- en herstelgerichte vormen van omgaan met, en voorkomen van, conflicten, spanningen en polarisering in uiteenlopende omgevingen.

 • Hoe

  Het netwerk ondersteunt de ontwikkeling van participatieve en herstelgerichte attitudes en vaardigheden die (groepen) burgers vanuit hun eigen leefwereld in staat stellen om conflicten om te buigen tot persoonlijke en sociale groeikansen. De netwerkleden engageren zich allen om de missie, visie en doelstellingen van het netwerk te helpen realiseren en uit te dragen.

 • Wie?

  Alba is één van de actieve leden van het netwerk, naast andere diverse soorten organisaties, onderwijsinstellingen, overheidsinstanties, bedrijven, individuele burgers en buurten, en verenigingen.

Powered by