Lerend netwerk

 • Wat?

  De Lerende Netwerken jeugdhulp-onderwijs is een project gefinancierd door Opgroeien waarbij er vanuit jeugdhulpverleningsorganisaties (voor Vlaams-Brabant vanuit Alba) 6 provinciale coördinatoren worden ingezet om vorm te geven aan lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs. We bundelen hiervoor de krachten met de provinciale coördinatoren Samen tegen schooluitval die vanuit onderwijs hier ook rond aan de slag zijn.

  De regionale netwerken focussen zich op 2 thema’s:

  • Het vermijden van schooluitval binnen kleuter- en basisonderwijs.
  • Het vermijden van schooluitval of het heroriënteren naar school of werk bij leerlingen van secundair onderwijs.

  Er zijn daarbij 2 grote ingangspoorten:

   1. Vanuit bestaande netwerken de linken tussen jeugdhulpverlening en onderwijs onder de aandacht brengen, aanmoedigen, nog verder verstevigen,…
   2. Vanuit noden die gedetecteerd worden op het terrein kijken of er nieuwe netwerken kunnen opgestart worden en/of beschikbare expertise gedeeld kan gedeeld worden met bijzondere aandacht voor een aantal zeer specifieke doelgroepen.

Powered by