1Gezin 1Plan

1Gezin-1Plan Oost-Brabant zorgt voor een snel en flexibel aanbod dat wordt ingezet wanneer modules uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp niet dadelijk beschikbaar zijn en de jongere of het gezin niet kunnen wachten op hulp. Wanneer verschillende organisaties met dezelfde jongere of hetzelfde gezin werken maken zij één gezamenlijk plan samen met de jongere of het gezin.

Kinderen, jongeren en hun ouders maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De jeugdhulp schuift dus steeds dichterbij de gezinnen. Ook kennen de crisisnetwerken een sterke aantrekking voor vragen naar directe ondersteuning. Om deze trend te keren en gezinnen te ondersteunen – ook in wachtperiodes – wordt meer geïnvesteerd in een snelle en voldoende nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘1 gezin = 1 plan’. Dat heeft geleid tot het vormen van regionale samenwerkingsverbanden jeugdhulp.

Er zijn 16 regionale samenwerkingsverbanden actief die heel Vlaanderen en Brussel dekken. om gezinnen te begeleiden en een sterk netwerk uit te bouwen rond deze hulpverlening aan gezinnen.

Ze zorgen dat er een gedeelde verantwoordelijkheid tussen deze betrokken diensten ontstaat. Hierdoor krijgen hulpvragen een snel en afgestemd antwoord. 1G1P engageert zich om binnen de maand na aanmelding minstens een perspectiefbiedend gesprek te organiseren met het gezin.

Elk gezin krijgt een begeleider die als constante aanwezig blijft in het traject van het gezin. Iedere gezin maakt samen met zijn begeleider een gezinsplan op, hún gezinsplan.

Een deel van de middelen voor het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Oost-Brabant zijn rechtstreeks toegekend aan Amber, Resonans, CGG Vlaams-Brabant Oost en Alba.

Alba heeft een aanbod voor kortdurende ervaringstrajecten (KET), naast dagactiviteiten, time-outs, onthemingen en bemiddelingen in voorzieningen. Bij kortdurende ervaringstrajecten wordt vertrokken van de thema’s die kinderen, jongeren en gezinnen zelf aanbrengen.

Er wordt actiegericht gewerkt (onder meer aan weerbaarheid aan de hand van Rots & Water programma), krachtgericht (vertrekkende vanuit de eigen sterktes) en via avontuurlijke (buiten)activiteiten en/of met dieren. Transfer van het geleerde naar het eigen dagelijks leven vormt een belangrijk aandachtspunt bij de afronding en de plaats die deze activiteit neemt in hun verdere gezinscoaching binnen 1G1P.

Je kan meer lezen op de site van Jeugdhulp en op  Jeugdhulp Hageland.