Gastgezin voor Time-out

Eén van de mogelijke time-outs is een time-out bij een gastgezin. Dat houdt in dat er een jongere tijdelijk (ongeveer acht dagen) wordt opgevangen bij een gastgezin. De jongere leeft die periode mee met het gezin en neemt deel aan de dagelijkse activiteiten. De time-out heeft als doel om de jongere en zijn hulpverlening voldoende ademruimte te bieden, zodat ze na de time-out weer samen verder kunnen. Daarnaast kan de jongere nieuwe ervaringen opdoen in het gastgezin en zichzelf in een ander daglicht leren kennen.

Profiel

Je wil je als gastgezin met een warm hart engageren voor jongeren. Je hebt een plek waar de jongere kan deelnemen aan het dagelijkse leven en werk van het gastgezin. We vinden het belangrijk dat er genoeg activiteiten mogelijk zijn voor de jongere om aan deel te nemen en dat hij/zij door middel van positieve ervaringen tot inzichten komt. Kortom, een plaats waar de jongere zowel rust als actie vindt.

 

Verwachtingen

  • Je beschikt over een aparte kamer waar de jongere kan slapen,
  • Er is een dagbesteding waar de jongere kan in meedraaien (boerderij, tuin, … ),
  • Als gezin beschikken jullie over voldoende tijd en ruimte om met de jongere bezig te zijn.

Wat kan je van Alba Verwachten?

  • Vrijwilligersvergoeding per dag
  • Budget per dag voor de jongere
  • Ondersteuning en coaching door het team
  • Vormingsdagen (thema-avonden, begeleidersdag)

Hoe stel ik me kandidaat?

Wij komen graag met jullie en jullie locatie kennismaken. De selectie zelf bestaat uit een tweetal gesprekken. Neem contact op met Maai Steenwegen voor verdere informatie 0491/96 20 16 of maai.steenwegen@alba.be.