Juni 2015: generation 3000

afb15In onze nieuwsbrief van september 2014 kon u lezen hoe het project ‘Transit 3000’ vorm kreeg. Ondertussen gebeurde er heel wat. Van de stad Leuven en het Provinciaal Vereffeningsfonds kregen we financiële steun om verder te experimenteren met het project in 2015. ‘Transit 3000’ werd door de jongeren omgedoopt tot ‘Generation 3000’ en het project werd ingebed binnen de werking van Arktos vzw. Een structurele samenwerking met Alba vzw werd op poten gezet.

De groep jongeren breidde ondertussen ook uit. Een 20-tal jongeren tussen de 17 en 25 jaar vond reeds de weg naar ons project. Een 12-tal neemt op zeer regelmatige basis deel aan onze bijeenkomsten en activiteiten.

Een paar jongeren die betrokken waren bij de opstart van het project vonden ondertussen werk, startten een opleiding en hebben een andere constructieve tijdsbesteding gevonden. Zij komen sporadisch nog eens langs wanneer een activiteit wordt georganiseerd.

Verschillende van deze jongeren hadden in het verleden moeite om een positieve invulling te geven aan hun leven, maar willen hier verandering in brengen. Velen van hen haakten vroegtijdig af op school, maken geen gebruik van het reguliere vrijetijdsaanbod, brachten veel tijd door op straat en een aantal van hen zijn reeds in contact gekomen met politie en justitie. Nu kiezen ze er echter voor om een positieve plaats in de maatschappij in te nemen. Vaak worden ze echter geconfronteerd met vooroordelen en worden ze afgerekend op hun negatief imago. Generation 3000 biedt hen een kader om hun eigen plannen te verwezenlijken en zo de negatieve spiraal te doorbreken.

afb16Door de jongeren positieve acties te laten ondernemen, werken we niet alleen aan hun zelfbeeld, maar ook aan de manier waarop ze door anderen gezien worden. Zo willen we de stigmatisering waarmee ze soms geconfronteerd worden, ontkrachten. Bovendien kunnen ze een positieve voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren die naar hen opkijken en de vicieuze cirkel van negatieve groepsdruk ombuigen. Daardoor kunnen ze de dynamiek doorbreken waarbij een jongere generatie het soms niet-constructieve gedrag van de oudere kopieert. Dat moet er onder andere toe leiden dat minder jongeren in de delinquentie terecht-komen.

Een aantal voorbeelden van de realisaties van de ‘Generation 3000’ jongeren het voorbije half jaar:

  • Desserts maken en uitdelen voor Poverello (dagopvang voor mensen in armoede)afb17
  • Organisatie van een voetbaltoernooi voor Leuvense jongeren in de krokusvakantie
  • Paaseitjes inzamelen en verstoppen voor kinderwerkingen van Leren Ondernemen en De Kettekeet (Sint-Maartensdal)
  • Helpen bij opbouw van Levensloop (benefiet voor de strijd tegen kanker) en uitbaten van barbecuestandje.
  • Vlotten bouwen voor vlottentocht Leuvense kinderwerkingen
  • Samen studeren voor theoretisch rijexamen
  • Ardennen-tweedaagse organiseren om de teamspirit te versterken en met het oog op het in de toekomst organiseren van een tweedaagse voor Leuvense kansarme jongeren.

afb18Op 17 juni werd een persmoment georganiseerd door het Provinciaal Vereff eningsfonds waarop het project werd voorgesteld. Ook enkele jongeren deden er hun zegje.

Rik