,

4-daagse basisvorming Bemiddeling

Haast iedereen lijkt vandaag de dag te moeten kunnen “bemiddelen” in hun job. Maar wat is bemiddelen juist en hoe doe je dat? Kan je bemiddelaar zijn als je tegelijk een andere rol hebt (opvoeder, teamleider, contextbegeleider, …) of als je zelf ook professioneel betrokken partij bent?

In deze vierdaagse leer je bemiddelen: wat is bemiddelen wel en wat is het niet, hoe werkt de gesprekstechniek, wat zijn de werkingsprincipes. Daarnaast gaan we in op de vraag wanneer je vanuit je eigen functie de “pet” van bemiddelaar kan opzetten en hoe je dat doet. We onderzoeken ook hoe je de visie en technieken van bemiddeling kan inzetten in een andere (hulpverlenende) functie.

Deze cursus richt zich op mensen die al ervaring hebben met (hulpverlenende) gesprekken, die meer zicht willen krijgen op bemiddeling, en die de houding en gesprekstechnieken onder de knie willen krijgen.

Alle praktische info vind je onder ons open aanbod.