afb23

Generation 3000

afb23In Generation 3000 geven jongeren van 17 tot 25 jaar die een moeilijk parcours achter de rug hebben, hun leven een nieuwe wending. Ze doen dit door positieve acties op te zetten voor anderen in de buurt waar ze anders voornamelijk negatief worden bekeken. Zo organiseerden ze een voetbaltoernooi, een zoektocht voor paaseitjes voor kinderen uit een achtergestelde buurt, en hadden ze een barbecuestandje op Levensloop waarvan de opbrengst naar de organisatie ging. De jongeren komen vrijwillig samen. De vrijwilligheid zorgt voor een grote interne motivatie bij de jongeren en dat werkt. De jongeren geven zelf ook mee richting aan het project. Ze worden tijdens de bijeenkomsten uitgenodigd om zelf ideeën die ze zelf willen realiseren in de groep te formuleren. Indien voldoende jongeren dit een goed idee vinden, werken we dit samen met hen uit. De groepsbijeenkomsten staan, naast het bedenken en uitwerken van acties, ook in het teken van vorming over bv. sociale vaardigheden, rijbewijs, drugs …. Tijdens individuele gesprekken kunnen jongeren nadenken over en begeleid worden bij de stappen die ze nog willen zetten op vlak van bv. werk of een woning zoeken. Ondertussen bereikt het project een 20-tal jongeren rechtstreeks, waarvan een 10-tal jongeren op zeer regelmatige basis aanwezig is bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten. Een kleine honderd jongeren namen al deel aan de georganiseerde evenementen.