ph-winter

Columbus

columbus winter
Wat?

Het Columbusproject biedt een kortdurende, krachtgerichte contextbegeleiding van maximaal 4 maanden en werkt vanuit de methodiek van positieve heroriëntering.
Columbus wil de dialoog terug op gang brengen in gezinnen waar communicatie en verbinding vastgelopen zijn. We gaan met alle betrokken gezinsleden op zoek naar wat hen weer in beweging brengt. Positieve Heroriëntering gaat ervan uit dat de oplossing voor problemen bij de mensen zelf ligt. We geloven in de positieve krachten en mogelijkheden van elke betrokkene en zoemen daarop in zonder te focussen op problemen.

In een Columbus-traject doorlopen we volgende fasen:
– Een introductiegesprek met de aanmelder, het gezin en de procesbegeleider van Columbus. De aanmelder uit zijn/haar bezorgdheid en verontrusting aan het gezin. We vragen van gezinsleden een minimale bereidheid om mee te werken.
Individuele interviews met alle betrokken gezinsleden waarbij we luisteren naar ieders verhaal en beleving van de situatie. We spreken ieder aan op zijn/haar verantwoordelijkheid en engagementen.
– Eén of meerdere ‘cirkels’ met alle gezinsleden waarbij ieders beleving en engagementen ingebracht worden. Het doel is te komen tot een concreet actieplan om (gezamenlijke) positieve beweging te maken in de gezinsdynamieken.
– Opvolging van het actieplan en bijsturing samen met het gezin.
Afronding van het traject- samen met de aanmelder.

De procesbegeleider van Columbus begeleidt het hele traject en de opvolging ervan.
De duur van een begeleiding kan verschillen, maar is nooit langer dan vier maanden.

 

Voor wie?

Het Columbusproject richt zich naar gezinnen in ‘verontrustende’ opvoedingssituaties.
Hulpverleners vanuit de diensten Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (CLB, CAW, CGG, CKG) en vanuit het Ondersteuningsteam (OCJ) kunnen gezinnen telefonisch aanmelden.

Contact / aanmelden

In Vlaams-Brabant en Brussel wordt het Columbus-project uitgewerkt door De Wissel,
Minor-Ndako, MFC Combo en Alba.

We werken zonder wachtlijst en gaan zo snel mogelijk aan de slag met de vraag van de aanmelder.

Aanmelden in het arrondissement Leuven:
– Bij verontrusting betreffende gezinnen met een kind jonger dan 12 jaar via het nummer
0490/649506 (Lies Belen – MFC Combo)
– Bij verontrusting betreffende gezinnen met een jongere van 12 tot 18 jaar via het nummer
0498/972376 (Luc Herssens en Lieven Peeters – De Wissel)

Aanmelden in het arrondissement Halle-Vilvoorde en Brussel via het nummer 0471/817135 (Annelies Vandebroek – Minor Ndako)